Българският комунизъм
Библиография

Категория: Монографии
Пламен В. Петров
 
Изкуство и власт в България през 70-те години на ХХ век
 
София: Издателство на Софийски университет, 2021
Мартин Иванов
 
„Бившите хора“ на концлагерна България
 
София: Сиела, 2023
Веселина Узунова
 
Белязан доживот
 
София: Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2024
Бернар Олзер, Жан-Батист Мишел
 
Червените завеси на София
 
София: Фондация "Комунитас", 2020
Владимир Станев
 
Шумът от дебри и балкани... Партизаните в България (1941 - 1944)
 
София: Издателство на Софийски университет, 2022
Иван Бакалов
 
Тодор Живков. Власт - свидетели, участници
 
София: Кръг, 2021
Ивайло Знеполски
 
Тоталитаризмът. Хана Арент, Ерик Вьогелин, Реймон Арон
 
София: ИИБМ / Сиела, 2022
Вили Лилков
 
Наши хора по класификацията на БКП
 
София: Сиела, 2023
Надежда Любенова
 
В съда влизат убитите
 
София: Макрос, 0
Даниела Колева
 
Памет и справедливост. Лични спомени и публични разкази за комунизма
 
Институт за изследване на близкото минало / Сиела, 2020
Мая Ангелова
 
Българският производствен роман
 
София: Кралица Маб, 2014
Стоян Райчевски, Фанна Коларова
 
Съпротивата срещу тоталитарния режим в България. Горяни, нелегални, политически емигранти
 
София: Фанна Коларова, 2022
Румен Аврамов
 
"Насилствената асимилация на турците в България 1984-1989"
 
София: ЦАИ / Рива, 2019
Даниела Колева (съставител)
 
"Възрастта при социализма. Поколенията в семейството и обществото"
 
София: Рива / Център за академични изследвания София, 2019
Розмари Стателова
 
"Естрада и социализъм: проблясъци"
 
София: Рива, 2019
Вили Лилков, Христо Христов
 
"Погубената България"
 
София: Сиела, 2019
Антон Тодоров (съставител)
 
"Проекции на Комунистическия тоталитаризъм в България в период 1944-1989 г."
 
София: Изток-Запад, 2019
Петя Кабакчиева, Пепка Бояджиева
 
(Не)възможният синдикализъм. Строители и учители през комунизма
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2019
Мая Иванова
 
"Туризъм под надзор. Балкантурист – началото на международния и масов туризъм в България"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2018
Иво Милев
 
"Животът и смъртта на Людмила Живкова"
 
София: СЕНС, 2018
Мартин К. Димитров
 
"Политическата логика на социалистическото потребление"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2018
Никола Г. Алтънков
 
"История на БКП 1919-1989"
 
София: Факел, 2018
Иван Еленков
 
"Орбити на социалистическото всекидневие"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2018
Даниел Вачков
 
"Аварии и катастрофи. Хроника на социалистическата индустриализация"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2018
Боряна Ангелова-Игова
 
"Изобретяването на човека-машина. Тялото на спортиста"
 
София: Критика и хуманизъм, 2018
Живко Лефтеров
 
Религиозната политика на Българската Комунистическа партия и Бялото братство
 
София: Нов български университет, 2018
Александър Кьосев и Даниела Колева (съставители)
 
"Трудният разказ. Модели на автобиографично разказване за социализма между устното и писменото"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2017
Петя Славова
 
"Георги Найденов и Тексим-Имекстраком"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, Ciela, 2017
Инна Пелева
 
"Георги Марков. Снимки с познати"
 
София: "Кралица Маб", 2017
Албена Вачева
 
"Социализмът: памет и разказ"
 
Благоевград: Университетско издателство ЮЗУ, 2017
Ивайло Знеполски
 
"Историкът и множествената история"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2017
Вили Лилков и Христо Христов
 
"Бивши хора. По класификацията на Държавна Сигурност"
 
София: СИЕЛА, 2017
Елица Станоева
 
"София: Идеология, градоустройство и живот през социализма
 
София: "Просвета", 2016
Пламен Дойнов
 
Литература на случаите. От „Тютюн“ до „Хайка за вълци“
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2017
Наско Петров
 
"Сталин и разгромът на българската политическа емиграция"
 
Пловдив: Издателство на Велико-търновския университет, 2001
Румен Аврамов
 
Икономика на 'Възродителния процес'"
 
София: ЦАИ / Рива, 2016
Даниела Колева (съставител)
 
"Тялото при социализма - режими и репрезентации"
 
София: ЦАИ / Рива, 2016
Пламен Дойнов (съставител)
 
"Генерация на властта: 'априлското поколение' в българската литература"
 
София: Кралица Маб / НБУ, 2016
Стоян Райчевски
 
"България под комунистическия режим 1944-1989"
 
София: ИК "Симолини", 2016
Илия Троянов
 
"Власт и съпротива"
 
София: "Сиела", 2016
Нася Кралевска
 
"България под комунизъм"
 
София: "Рива", 2016
Ивайло Знеполски
 
"Как се променят нещата? От инциденти до Голямото събитие"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2016
Екатерина Михайлова
 
"Тоталитарната държава и право на България 1944-1989"
 
София: Нов Български Университет, 2016
Момчил Методиев и Мария Дерменджиева
 
"Държавна сигурност - предимство по наследство"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и "Сиела", 2015
Ромео Попилиев
 
"Съпротивата на драмата в драмата на съпротивата"
 
София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2013
Пламен Дойнов (съставител)
 
"Девети септември 1944: литература и политика"
 
София: "Кралица Маб" / Нов Български Университет, 2015
Даниела Колева (съставител)
 
"Любовта при социализма: образци, образи, табута"
 
София: Издателство "Рива" / Център за академични изследвания, 2015
Веселин Янчев
 
Службите за охрана в България - от княза до Президента 1879-2013
 
УИ „Св. Климент Охридски”, 2013
Александър Везенков
 
"9 септември 1944 г."
 
София: Институт за изследване на близкото минало / СИЕЛА, 2014
Даниела Колева (съставител)
 
"Смъртта при социализма"
 
София: ЦАИ / Издателство "Рива", 2013
Сборник
 
"Българският ХХ в. Колективна памет и национална идентичност"
 
София: Издателство "Гутенберг", 2013
Михаил Груев, Диана Мишкова
 
"Българският комунизъм: дебати и интерпретации"
 
София: ЦАИ / Издателство "Рива", 2013
Сборник
 
"Литературата на близкото минало"
 
Благоевград: ЮЗУ "Н. Рилски", 2012
Мона Фосколо
 
"Георги Димитров. Една критическа биография"
 
София: Издателство "Просвета", 2013
Добрин Тодоров
 
"Философската публичност в тоталитарна и посттоталитарна България"
 
София: Издателство "Сиела", 2009
Иван Еленков
 
"Труд, радост, отдих и култура"
 
София: Център за академични изследвания / Рива, 2013
Иван Денев
 
"Българската православна църква под комунистическа власт (1944-1989)"
 
София: Фондация за регионално развитие, 2012
Лъчезар Стоянов
 
"Нация, държава и институции"
 
София: Гутенберг, 2012
Цвета Трифонова
 
"Георги Марков. Да пишеш, за да можеш да умреш"
 
Велико Търново: Фабер, 2012
Христо Куличев
 
"Процесите - Партията срещу Църквата"
 
София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012
Ивайло Знеполски (съставител)
 
"Да познаем комунизма"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и "Сиела", 2012
Ивайло Знеполски (под общата редакция)
 
"НРБ от началото до края"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2011
Николай Аретов
 
"Асен Христофоров: От Лондон до Мацакурци през Белене"
 
София: "Кралица Маб", 2011
Искра Баева, Евгения Калинова
 
"Социализмът в огледалото на прехода"
 
София: "Изток-Запад", 2011
Улф Брунбауер
 
"Социалистическият начин на живот"
 
Русе: МД "Елиас Канети", 2007
Румяна Пенчева
 
"Светослав Минков: Строго поверително"
 
София: Издателство "Изток-Запад", 2011
Пламен Дойнов
 
Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989. Норма и криза в литературата на НРБ
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2011
Евгений Кандиларов (съставител)
 
"Изследвания по история на социализма в България 1944 - 1989"
 
София: ИК "Графимакс", 2010
Никола Алтънков
 
"Светците ги съдят"
 
София: "Изток-Запад", 2010
Сашка Миланова
 
"Съюзът на журналистите в 'политическата преса' на властта 1944-1960 г."
 
София: Издателство "Витал", 2009
Искра Баева
 
"Източна Европа през XX век"
 
София: ИК "Парадигма", 2010
Ивайло Знеполски (съставител)
 
"Тоталитаризмите на XX век"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2010
Пепка Бояджиева
 
"Социалното инженерство. Политики за прием във висшите училища през комунистическия режим в България"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2010
Искра Баева
 
"България и Източна Европа"
 
София: Издателство "Парадигма", 2010
Иван Еленков, Даниела Колева (съставители и научни редактори)
 
"Детството при социализма. Политически, институционални и биографични перспективи"
 
София: Център за академични изследвания и РИВА, 2010
Пламен Дойнов (съставител)
 
"Между мечтата и утопията. Нови изследвания и документи за Пеньо Пенев"
 
София: ИК "Пан", Департамент "Нова българистика" на НБУ, 2009
Пламен Дойнов (съставител)
 
"Социалистически канон / Алтернативен канон"
 
София: ИК "Пан", Департамент "Нова българистика" на НБУ, 2009
Ивайло Знеполски (съставител и редактор)
 
"История на Народна република България. Режимът и обществото"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2009
Христо Христов
 
"Тодор Живков. Биография"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2009
Димитър Луджев
 
Революцията в България 1989-1991, книга 1
 
София: Издателство "Д-р Иван Богоров", 2008
Димитър Иванов
 
"Възход и падение на социализма в България 1944 - 1989"
 
София: Millenium, 2009
Диню Шарланов
 
"История на комунизма в България" т.1-2
 
София: СИЕЛА, 2009
Христо Христов
 
"Империята на задграничните фирми"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2009
Едвард Можейко
 
"Социалистическият реализъм. Теория, развитие, упадък"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2009
Михаил Груев
 
"Преорани слогове. Колективизация и социална промяна в Българския северозапад 40-те - 50-те години на XX век"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, Отворено общество и Издателство СИЕЛА, 2009
Любомир Огнянов
 
"Политическата система в България 1949 - 1956"
 
София: "Стандарт", 2008
Надя Филипова
 
"Българската дипломация в Египет, Сирия и Ирак във времето на Студената война"
 
София: "Лийгъл Адвайс - Димитър Филипов ЕООД", 2008
Румен Даскалов
 
"От Стамболов до Живков: Големите спорове за новата българска история"
 
София: Издателство ГУТЕНБЕРГ, 2009
Марко Иванов
 
"Рушители и бранители на България"
 
София: "Стрелец", 2000
Пламен Дойнов, Михаил Неделчев (съставители)
 
"1968"
 
София: Нов Български Университет, СИЕЛА, 2009
Пламен Дойнов (съставител)
 
"Социалистическият реализъм: нови изследвания"
 
София: Нов Български Университет, 2008
А. Стаматов, Н. Димитрова, Хр. Тодоров, Д. Тодоров, Я. Захариев
 
"Философският XX век в България. Т. 1 Философската публичност"
 
София: "Изток-Запад", 2008
Румен Аврамов
 
"Пари и де/стабилизация в България 1948 - 1989"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, Институт "Отворено общество", 2008
Иван Еленков
 
Културният фронт
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2008
Владимир Мигев
 
"Полската криза, 'Солидарност' и България (1980 - 1983)"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2008
Сборник
 
"65 години Отечествен фронт - съюз"
 
София: Издателство "Захари Стоянов", 2008
Георги Даскалов
 
"Гръцката политемиграция в България 1946 - 1989"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2008
Петър Семерджиев
 
"БКП, Македонският въпрос и ВМРО"
 
Детройт, 1994
Даниел Вачков, Мартин Иванов
 
"Българският външен дълг 1944 - 1989. Банкрутът на комунистическата икономика"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2008
Христо Христов
 
"Двойният живот на агент 'Пикадили'"
 
София: Икономедиа АД, 2008
Радост Иванова (съставител)
 
"Социализмът: реалност и илюзии. Етнологични аспекти на всекидневната култура"
 
София: Етнографски институт с музей, БАН, 2003
Михаил Груев, Алексей Кальонски
 
"'Възродителният процес'. Мюсюлманските общности и комунистическият режим: политики, реакции и последици"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, 2008
Георги Фотев
 
"Дългата нощ на комунизма в България"
 
София: ИК "Изток - Запад", 2008
Чавдар Попов
 
"Тоталитарното изкуство. Идеология, организация, практика"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2002
Румяна Маринова-Христиди
 
"Българското образование между съветизацията и традицията 1948-1959"
 
София: Издателство: УИ "Св. Климент Охридски", 2006
Момчил Методиев
 
"Машина за легитимност. Ролята на Държавна сигурност в комунистическата държава"
 
Институт за изследване на близкото минало, 2008
Ивайло Знеполски
 
"Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория"
 
Институт за изследване на близкото минало, 2008
Мария Дееничина
 
"Между фанфарите и заклинанията. Тоталитарният модел на българската журналистика 1956 - 1989 година"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2008
Искра Баева
 
"Тодор Живков"
 
София: Издателство КАМА, 2007
Мартин Иванов
 
"Реформаторство без реформи. Политическата икономия на българския комунизъм 1963 - 1989 г."
 
София: Институт за изследване на близкото минало, "Отворено общество" и "Сиела", 2008
Александър Везенков
 
"Властовите структури на Българската комунистическа партия 1944 - 1989"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, "Отворено общество" и "Сиела", 2008
Георги Елдъров
 
"България и Ватикана 1944-1989. Дипломатически, църковни и други отношения"
 
София: Издателство "Логос", 2002
Христо Христов
 
"Тайните фалити на комунизма"
 
София: ИК "Сиела", 2007
Георги Марков
 
"Покривът"
 
София: ИК "Сиела", 2007
Пламен Дойнов
 
"1956"
 
Нов Български университет, 2007
Антоанета Алипиева
 
"Дневниците на българските писатели от втората половина на XX в."
 
София: "Просвета", 2007
Евгения Иванова
 
"Отхвърлените 'приобщени' или процеса, наречен 'възродителен' (1912 - 1989)"
 
София: Институт за източноевропейска хуманитаристика, 2002
Сергей Герджиков
 
"Феноменът комунизъм"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1994
Румен Аврамов
 
"Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало. т. 1-3"
 
Център за либерални стратегии и Фондация "Българска наука и култура", 2007
Джон Луис Гадис
 
"Студената война. Нова история"
 
София: ИК "Кралица Моб", 2007
Марин Георгиев
 
"Третият разстрел"
 
София:, 1993
Калин Йосифов
 
"Тоталитарното насилие в българското село (1944 - 1951) и последиците за България"
 
София: УИ "Св. Климент Охридски", 2003
Любомир Огнянов
 
"Никола Петков (1893-1947)"
 
В: "Български държавници и политици 1918-1947", София, 2000
Асен Игнатов
 
"Психология на комунизма"
 
София, 1991
Стоян Михайлов
 
"Сталинският тоталитаризъм"
 
София, 2000
Чарлз Мозер
 
"Д-р Г. М. Димитров"
 
София, 1992
Георги Петров
 
"Крахът на тоталитарната икономика"
 
София, 1990
Петър Семерджиев
 
"Съдебният процес срещу Никола Петков 1947"
 
София, 1990
Калин Тодоров, Владимир Береану
 
"Кой уби Георги Марков?"
 
София, 1991
Диню Шарланов
 
"Горяните. Кои са те?"
 
София: ИК "Пространство&форма", 1999
Диню Шарланов
 
"Тиранията. Жертви и палачи."
 
София: ИК "Стрелец", 1997
Емануил Емануилов
 
"България в политиката на великите сили 1939 - 1947"
 
Велико Търново: Университетско издателство, 2000
Йордан Зарчев
 
"Защо рухна реалният социализъм?"
 
София, 2001
Мито Исусов
 
"Сталин и България"
 
София, 1991
Владимир Костов
 
"Българският чадър"
 
София, 1990
Димитър Луджев
 
"Дребната буржоазия в България 1944 - 1958"
 
София, 1985
Димитър Луджев, Бойка Василева, Искра Баева
 
"Утопия и реалност"
 
София, 1991
Паунка Гочева
 
"ДПС в сянка и на светлина"
 
София, 1991
Паунка Гочева
 
"През Босфора към възродителния процес"
 
София, 1994
Бойка Василева
 
"Евреите в България 1944 - 1952"
 
София, 1992
Наталия и Владимир Костови
 
"Социализмът в България или опит за равносметка"
 
Париж: Пеев & Попов, 1983
Даниела Калканджиева
 
"Българската православна църква и 'народната демокрация' (1944 - 1953)"
 
София: Фондация Демос (първо издание - 1997), 2002
Бойко Пенчев
 
"Септември '23. Идеология на паметта"
 
София: Издателство "Просвета", 2006
Весела Чичовска
 
"Политиката срещу просветната традиция"
 
София:, 1995
Мито Исусов
 
"Последната година на Трайчо Костов"
 
София, 1990
Румен Даскалов
 
"Есета върху тоталитаризма и посттоталитаризма"
 
София: Университетско издателство на СУ, 1991
Христо Огнянов
 
"Български исторически календар"
 
София:, 1995
Улрих Бюксеншютц
 
"Малцинствената политика в България. Политиката на БКП към евреи, роми, помаци и турци 1944-1989."
 
София : Междунар. център по проблемите на малцинствата и култ. взаимодействия, 2000, 1997
Румен Аврамов
 
"Стопанският XX в. на България"
 
София: Център за либерални стратегии, 2001
Венелин Цачевски
 
"Българският комунизъм"
 
София: "Славика - РМ", 1993
Елена Стателова, Василка Танкова
 
"Прокудените"
 
София: Жанет-45, 2002
Жоро Цветков
 
"Съдът над опозиционните лидери"
 
София:, 1991
Петър Воденичаров
 
"'В името на народа...' - Магията на мемоарите на активните борци против фашизма и капитализма"
 
В: "Рицари и миротворци на Балканите. Походи, преселения и поклонничество", Благоевград, 2001
Любомир Огнянов
 
"Държавно - политическата система на България 1944 - 1948"
 
Стандарт ДД, 1993
Румен Димитров (съставител)
 
"НоменКултурата"
 
Издателство на Софийски университет, 1991
Евгения Калинова, Искра Баева
 
"Българските преходи 1944-1999"
 
София: Тилиа, 2000
Владимир Мигев
 
"'Пражката пролет – 68' и България"
 
София: "Изток-Запад", 2005
Димитър Аврамов
 
"Летопис на едно драматично десетилетие"
 
София: Издателство "Наука и изкуство", 1994
Бойка Василева
 
"Българската политическа емиграция след Втората световна война"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1999
Атанас Славов
 
"Българската литература на размразяването"
 
Изд. "Христо Ботев", 1994
Петър Воденичаров, Кристина Попова, Анастасия Пашова (съставители)
 
"Моето досие, пардон, биография. Българските модернизации (30-те и 60-те години) - идеологии и идентичности"
 
Балканско общество за автобиографистика и социално общуване (БОАСО), Благоевград, 1999
Поля Мешкова и Диню Шарланов
 
"Българската гилотина. Тайните и механизмите на Народния съд"
 
Агенция "Демокрация", 1994
Екатерина Бончева, Едвин Сугарев, Свилен Пътов, Жан Соломон (съставители)
 
"Българският ГУЛАГ. Свидетели"
 
София, 1991
Надя Живкова
 
"Усмиряване на разума. Преустройството на БАН (1944-1953)"
 
Издателска къща "Гутенберг", 2006
Яна Генова и Георги Господинов
 
"Инвентарна книга на социализма (1956 - 1989; 1989 - )"
 
Издателска къща Прозорец, 2006
А. Вачева, Й. Ефтимов, Г. Чобанов
 
"Идеологията - начин на употреба"
 
Варна: ЕИ "LiterNet", 2004
Стефан Бочев
 
Белене. Сказание за концлагерна България.
 
ИК "Дамян Яков", 2003
Цветан Марангозов
 
"Музеят. Драматургия 1961 - 1964 Мюнхен"
 
Издателско ателие Аб, 2006
Мито Исусов
 
"Политическият живот в България 1944-1948"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2000
Ирена Доускова
 
"Как вълците ме изядоха"
 
Колибри, 2005
Христо Христов
 
"Държавна сигурност срещу българската емиграция"
 
ИК "Иван Вазов", 2000
Христо Христов
 
"Секретното дело за лагерите"
 
ИК "Иван Вазов", 1999
Цвета Трифонова
 
"Писатели и досиета"
 
ИК "Фабер", 2003
Петър Семерджиев
 
"Народният съд в България 1944-1945"
 
София: ИК "Македония прес", 1997
Наталия Христова
 
"Власт и интелигенция. Българският скандал 'Солженицин' 1970-1974"
 
Издателско ателие "Аб", София, 2000
 
a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria