Българският комунизъм
Библиография

Категория: Документи, архиви, свидетели
Сборник от материали и документи
 
"Външна политика на НР България"
 
Държавен архив, 1988
Сборник документи
 
"Горяните"
 
София, 2001
Сборник документи
 
"Отечествен фронт. Документи и материали"
 
София, 1987
Сборник документи
 
"Процесът срещу Трайчо Костов и неговата група"
 
Издание на Народния съд, 1949
Сборник документи
 
"Шесто управление срещу неформалните организации в България - 1988/1989 г."
 
София: Фондация "Д-р Желю Желев", 1999
Стенографски протокол на заседанието на пленума на ЦК на БКП от 4.ХІІ.1963г.
 
"1963 - Отричането от България"
 
София: ИК "Огледало", 1994
Чудомир
 
"Дневник 1947 - 1967"
 
Казанлък: Фондация "Чудомир", ИК 'Славика-РМ", 1994
Централен държавен архив
 
"Евгений Босилков (1900-1952). Документи от архивите на България и Франция"
 
София: Поредица "Архивите говорят", ЦДА, 2002
Сборник
 
"Русенският комитет"
 
София: Фондация "Желю Желев", 2002
Азиз Азизоглу
 
"Те минаха през Белене" т.1-2
 
Сопот: Дениз, 2004
Алеберт Бенбасат и Анна Свиткова (съставители)
 
"Случаят 'Тютюн' 1951-1952 г. Стенограми, статии, рецензии, спомени."
 
Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1992
Александър Наков
 
"Досие на обект No. 1218"
 
София: Шрапнел, 2009
Ана Лулева, Евгения Троева и Петър Петров
 
"Принудителният труд в България (1941–1962). Спомени на свидетели"
 
София: Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2012
Ангел Солаков
 
"Председателят на КДС разказва..."
 
София: "Тексимреклама" АД, 1993
Ангел Веков и Димитър Гачев
 
"Тайните на Коминтерна. Разсекретените архиви"
 
София: ИК "Захарий Стоянов", 2007
Ангел Александров
 
"Записки от следствието. Спомени и размисли"
 
София: Издателство "Гея-Либрис", 2010
Ангел Димитров
 
"Равносметката"
 
София: "Свят 2001", 1998
Андрей Андреев
 
"Моят живот и моята съдба"
 
София, 2009
Андрея Момерин
 
"От Диарбекир до Белене и по-нататък. Пътят на габровската фамилия Момерин"
 
София: Делова седмица Консулт, 2005
Анжел Вагенщайн
 
"Преди края на света. Драскулки от неолита"
 
София: Издателство "Колибри", 2011
Антон Мусаков
 
"Шесто"
 
София, 1991
Антон Тодоров
 
"Иван Костов в документите на Държавна сигурност"
 
София: Изток-Запад, 2016
Анчо Бекяров
 
"Четвърт век УБО"
 
София, 1990
Анчо Калоянов
 
"Девети"
 
София: Издателство "Труд", 2003
Асен Марчевски
 
"Италиански потайности. Записки на преводача."
 
София: ИК "Рива", 2005
Асен Христофоров
 
"Избрани произведения и документи"
 
София: Българска народна банка, 2010
Атанас Семерджиев
 
"Преживяното не подлежи на обжалване"
 
ИК "Хр. Ботев", 1999
Атанас Москов
 
"Д-р Москов. Спомени. Възходи и падини. Т. I-III."
 
София: ИК "Захари Стоянов", 1998
Атанас Славов
 
"С точността на прилепи"
 
София: ИК "Български писател", 1992
Атанас Славов
 
"Оловното кълбо"
 
София: "Мисъл_90", 1991
Атанас Липчев
 
"Тихият бял Дунав"
 
Варна:, 2007
Бенжамен Варон
 
"Пътеки"
 
София:, 1999
Благовест Сендов
 
"Алгоритъм на живота"
 
София: Захарий Стоянов, УИ "Св.Кл.Охридски", 2001
Благой Варсамов
 
"Погубените чеда на Пирин"
 
София: Работилница за книжнина Васил Станилов, 2003
Благой Попов
 
"За да не се повтори никога вече"
 
София: Печатница "Христо Ботев", 2009
Благой Димитров
 
"Брутални години"
 
София:, 1996
Благой Попов
 
"От Лайпцигския процес в сибирските лагери"
 
София: "Изток-Запад", 2012
Богомил Райнов
 
"В името на отца"
 
София: ИК "2 1/2", 2002
Богомил Райнов
 
"Людмила. Мечти и дела"
 
София: ИК "Камея", 2003
Богомил Райнов
 
"Лека ни пръст. Мир на праха ни"
 
София: Изд. "Захари Стоянов", 2008
Богомил Райнов
 
"Писмо от мъртвец"
 
София: Издателство "Захари Стоянов", 2009
Бойко Киряков
 
"Христо Огнянов. Биография"
 
Издателство Гутенберг", 1999
Бойко Киряков, Галина Пиндикова, Мирослав Коев (съставители)
 
"Десталинизацията. Дилемата на едно противоречиво десетилетие"
 
ДА "Архиви" / КРДОПБГДСРСБНА, 2013
Бойчо Огнянов
 
"Аз бях само на 17 години"
 
София: Изток-Запад, 2013
Бончо Асенов
 
"От Шесто за Шесто"
 
София, 1994
Бончо Асенов
 
"Споделено извън книгите"
 
София: ВСУ "Черноризец Храбър", 2012
Бончо Асенов
 
"ДС - Държавна сигурност - мит и реалност"
 
София: "Албатрос", 2016
Бончо Асенов
 
"Алманах: Творческите личности в Държавна сигурност"
 
София: Парадокс, 2015
Бончо Асенов
 
Случаят "Георги Марков"
 
София: "Труд", 2018
Борис Делчев
 
"Дневник"
 
София: ИК "Народна култура", 1995
Борис Нанов
 
"Една съдба и един политически процес"
 
Велико Търново: Веста, 2009
Борислав Чипориков
 
"Далеч без родина", т 1-3
 
София: "Слънце", 2017
Борислав Ждребев
 
Соцът – битие и бреме. Истории от 60-те и 70-те
 
София: Прозорец, 2023
Боян Кастелов
 
"Тодор Живков - мит и истина. 563 щриха към портрета"
 
София: ИК "Труд", 2005
Ваня Еленкова, В. Дамянова, Даниела Колева, Райна Гаврилова (съставители)
 
"На мегдана, на двете чешми. Житейски разкази от с. Искър"
 
Издателство "Гутенберг", 2004
Васил Станилов и Пенка Ватова (съставители)
 
"Писахме да се знае, Книга I: Без съд и присъда"
 
Работилница за книжнина "Васил Станилов", 2005
Васил Станилов и Пенка Ватова (съставители)
 
"Писахме да се знае, Книга II: Жертвите на Народния съд"
 
Работилница за книжнина "Васил Станилов", 2006
Васил Станилов
 
"Писахме да се знае, Книга III: Адът. Лагерите и затворите"
 
Работилница за книжнина "Васил Станилов", 2007
Васил Мирчовски
 
"Въглени под пепел"
 
София: Весела Люцканова, 2003
Васил Казашки
 
"Те умираха прави"
 
София: фирма "Казашки", 1993
Васил Станилов (съставител)
 
"Писахме да се знае. Книга 4: Репресиите"
 
София: Работилница за книжнина "Васил Станилов", 2010
Васил Колев
 
"Владимир Василев. Писма до Ловеч"
 
София: Национален литературен музей и изд. "Чернат", 2011
Васил Казашки
 
"Белене - островите на смъртта"
 
Видин, 2000
Васил Станилов
 
"За малка справка"
 
София: Иван Вазов, 2000
Васил Т. Василев
 
"Нищо измислено, нищо случайно. Народният съд…някъде в България"
 
София: Издателство "Валентин Траянов", 2010
Василев Георги Н.
 
"Остров Персин. Позорът на България."
 
София:, 1995
Велко Вълканов
 
"Дневник на премълчаваните истини (1967 - 1990)"
 
София: Издателство на Софийски университет, 2005
Венцислав Йорданов
 
"Дело № 4 - Икономическата катастрофа на социализма"
 
София: ИК "Дамян Яков", 2011
Вера Мутафчиева
 
"Бивалици кн. 1-4"
 
Анубис, 2000
Вера Мутафчиева, В. Чичовска, Д. Илиева и др. (съставители)
 
"Съдът над историците. Българската историческа наука. Документи и дискусии 1944-1950." т. 1
 
Изд. на БАН "Марин Дринов", 1995
Вера Мутафчиева, Марта Иванова (редактори)
 
Сборник интервюта "Историята, населена с хора: Българското общество през втората половина на ХХ век." том I-II
 
Издателство "Гутенберг", София, 2005
Вера Грозева
 
"Кървящата носталгия"
 
София: Жар - Жанет Аргирова, 2000
Веселин Бранев
 
"Следеният човек. Спомени предизвикани от документи"
 
София: ИК "Фама", 2007
Веселин Ангелов
 
"Вик в съня"
 
София: ИК "Симолини-94", 2005
Веселин Стоянов
 
"Предсмъртните писма на Никола Д. Петков до Георги Димитров и Васил Коларов"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1992
Веселин Стоянов
 
"Спомени предназначени за утре"
 
София: СамИздат, 1997
Витка Тошкова, Николай Котев, Румен Николов, Николай Стоименов, Жеко Кьосев, Йордан Баев (съставители)
 
"България - непризнатият противник на Третия райх"
 
София: Издателство на Министерство на отбраната "Св. Георги Победоносец", 1995
Витка Тошкова
 
"България и САЩ - документи за дипломатическите отношения (1939-1947)"
 
София: Институт за исторически изследвания към БАН, 2014
Владимир Топенчаров
 
"Кладенецът на спомените"
 
София:, 1989
Владимир Топенчаров
 
"Бесове на моето време"
 
София:, 1993
Владимир Топенчаров
 
"Изход"
 
София:, 1995
Волфганг Бретхолц
 
"Видях сгромолясването им"
 
София, 1994
Вълко Червенков
 
"За себе си и за своето време"
 
София:, 2000
Вълко Червенков
 
"През погледа на неговите съвременници"
 
София, 2000
Върбан Тодоров, Николай Поппетров
 
"VII състав на Народния съд"
 
София: "Изток-Запад", 2013
Габриела Цанева
 
"Миналото в мен"
 
Велико Търново: ИК "Сеяч", 1994
Георги Чанков
 
"Равносметката"
 
Издателство "Христо Ботев", 2000
Георги Господинов (съставител)
 
"Аз живях социализма: 171 лични истории"
 
Жанет-45, 2006
Георги Димитров
 
"Дневник. Март 1933 – февруари 1949"
 
София: ИК "Изток Запад", 2003
Георги Марков
 
"Задочни репортажи за България"
 
"Гутенберг", София, 2005
Георги Чанков
 
"Равносметката в документи, спомени, статии, интервюта, писма"
 
София: ИК "Христо Ботев", 2001
Георги Данаилов
 
"Доколкото си спомням"
 
Велико Търново: Фондация "Свободна и демократична българия", 2000
Георги Милушев
 
"По коридорите на властта"
 
София:, 1991
Георги Сотиров
 
"Турските терористи и аз, един от Шесто"
 
София:, 1991
Георги Чакалов
 
"Офицер за свръзка (1941 - 1946)"
 
София, 1993
Георги Чакалов
 
"Секретни документи проговарят"
 
София, 2001
Георги Марков
 
"У нас е жива лудница"
 
сп. "Факел", бр. 1, 2007
Георги Чукрин
 
"Записки от тоталитарното време: Краят"
 
София: Издателство "Изток-Запад", 2007
Георги Гунев
 
"Към брега на свободата или за Никола Петков и неговото време"
 
София: Информационно обслужване АД, 1992
Георги Карауланов
 
"Зърно и плява. Спомени и размисли"
 
София: Изд. "Зора", 2006
Георги Константинов
 
"Ставайте робове! Аз не ща ярем..."
 
София: Издателска къща "Шрапнел", 2006
Георги Константинов
 
"Спомени на затворника", том 1-2
 
София: Издателска къща "Шрапнел", 2006
Георги Константинов
 
"Напред и ако пътят води до Голгота! Спомени от времето на зрелия социализъм"
 
София: Издателска къща "Шрапнел", 2009
Георги Константинов
 
"Свободата, Санчо, е велико нещо" Спомени от времето на зрелия социализъм
 
София: Издателска къща "Шрапнел", 2009
Георги Гергов
 
"Истината за мавзолея: Комендантът разказва"
 
София: Сибия, 2000
Георги Мишев
 
"Мир на страха ни. Бележки под линия"
 
Пловдив: "Хермес" , 2014
Георги Марков
 
"До моя съвременник"
 
София: Фондация "Комунитас", 2015
Георги Марков
 
"Ненаписаната българска харта. Есета - част II"
 
София: Фондация "Комунитас", 2016
Георги Жечев
 
"Пленници в родна страна"
 
сп. Летописи, 1991
Георги М. Димитров
 
"Спомени"
 
София, 1993
Гриша Филипв
 
"Незавършено интервю"
 
София: ИК "Нов свят", 2009
Даниела Колева, Райна Гаврилова, Ваня Еленкова (съставители)
 
"Слънцето на залез пак срещу мен"
 
Издателство "ЛИК", 1999
Даниела Колева
 
"Белене - място на памет? Антропологична анкета"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2010
Даниела Колева (съставител)
 
"България – Израел. Разкази за две страни и две епохи"
 
София: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2017
Денчо Знеполски
 
"Посмъртна изповед"
 
София: ИК "Дамян Яков", 1996
Дечко Драгиев
 
"Жаравата на спомените"
 
София: Работилница за книжниа "Васил Станилов", 2014
Дилян Николчев
 
"Екзарх Стефан под "грижите" на държавна сигурност"
 
София: Военно издателство, 2015
Димитър Димитров
 
"Съветска България 1964-1966"
 
Би Би Си, Лондон, 2000
Димитър Бочев
 
"Хомо емигрантикус"
 
София: Бълг. АН, 1993
Димитър Баталов
 
"Заедно"
 
ИК "Христо Ботев", 2000
Димитър Иванов
 
"Шести отдел"
 
ИК "Труд", 2004
Димитър Мурджев
 
"Така ги видях"
 
София:, 1992
Димитър Мурджев
 
"Така беше ..."
 
София:, 2001
Димитър Гачев
 
"Писма от оня свят"
 
София: ИК "Захари Стоянов", 2001
Димитър Стоянов (Мицо)
 
"Изповед на говорителя на радио Москва"
 
София: Издателство "Кънчев и сие", 2002
Димитър Илиев
 
"Моят живот (1897 - 1966). Спомени."
 
София: ИК "Изток - Запад", 2006
Димитър Баталов
 
"Моите 290 сезона"
 
София: "БУЛ корени", 2004
Димитър Иванов
 
"Кой кой е в Държавна сигурност"
 
София: Millenium, 2009
Димитър Баталов
 
"Строго открито, ДС - агентура, досиета, жертви" кн.1
 
София: Изд. "Български писател", 2005
Димитър Иванов
 
"Заговорите срещу Тодор Живков"
 
София, 1992
Димитър Цанов
 
"Как и защо се стигна до 10 ноември?"
 
София:, 1995
Димитър Пенчев
 
"Идеалната жертва"
 
София: Мултипринт, 2011
Димо Казасов
 
"В тъмнините на българските заговори"
 
София: ИК "Синева", 2007
Евгени Генчев (редактор)
 
"Горчиви истини"
 
София: Център за подпомагане на хора, преживели изтезание - АСЕТ, 2003
Евтим Евтимов
 
"Разрушаване на паметника. Дневник на писателя"
 
ИК "Персей", 2013
Екатерина Бончева
 
"Разузнаването"
 
София, 2000
Екатерина Иванова (съставител)
 
"Димитър Димов. Архив"
 
София: Издателство "Гармонд", 2009
Екатерина Аврамова, Марианна Попова
 
"България в секретния архив на Сталин"
 
София:, 2005
Екатерина Чалъкова
 
"Незабравимата Любима"
 
София: "Труд", 2016
Елит Николов
 
"Дъщерята на надеждата"
 
София: Издателство "Пропелер", 2008
Елит Николов
 
"Знайно и незнайно"
 
София: Издателство "Пропелер", 2010
Емил Александров
 
"Култура и лична власт. Аз работих с Людмила Живкова"
 
София: Издателство "Слънце", 1991
Емилиян Станев
 
"Дневници от различни години"
 
София: ИК "Лик ", 2003
Желязко Ангелов
 
"Горяни"
 
Торонто, 2003
Жерминал Чивиков
 
"Конспиратори - доразработена разработка на Държавна сигурност"
 
София: Издателство "Фама", 2010
Живко Лефтеров и Момчил Методиев (съставители)
 
"Кирил Патриарх Български. Дневници"
 
София: Издателство на НБУ, 2018
Живко Лефтеров (съставител)
 
Атеистичната политика в комунистическа България : Част 1-3
 
София: Нов български университет, 2020
Здравка Ракова
 
"Все Кольо сънувам. Писма на Софка Петкова - сестрата на Никола Петков. Октомври 1947 - януари 1952"
 
София: Изд. "Бъдеще" и УИ "Св. Климент Охридски", 2000
Зоя Захариева-Цанкова
 
"Щастлива емигрантска песен няма"
 
София: "Изток-Запад", 2012
Ивайла Александрова
 
"Горещо червено"
 
София: ИК "Жанет-45", 2008
Ивайло Знеполски (съставител)
 
"Това е моето минало", т.3
 
София: Сиела / Институт за изследване на близкото минало, 2015
Иван Радев (съставител)
 
"Литературните погроми. Поръчкови убийства в новата ни литература"
 
ИК "Слово" и Национален институт за нова българска литература, 2001
Иван Радев
 
"Моите полудневници 1970 - 1995"
 
Велико Търново: Изд. "Слово", 2006
Иван Янчев
 
"Дисидент"
 
Ловеч: ИК "Контакт-Арт", 1993
Иван Гаджев
 
"Лушин - моята Голгота. Том I"
 
София: Институт по история на българската емиграция "Илия Гаджев", 2004
Иван Гаджев
 
"Лушин - нашата Голгота, Том II"
 
София: ИИБЕ "Илия Гаджов", 2004
Иван Гаджев
 
"Лушин - българската Голгота, Том III"
 
София: ИИБЕ "Иван Гаджев", 2004
Иван Гаджев
 
"Лушин - никога вече комунизъм, Том IV"
 
София: ИИБЕ "Иван Гаджев", 2005
Иван Гаджев
 
"Лушин - никога не ще забравим, Том V"
 
София: ИИБЕ "Иван Гаджев", 2005
Иван Славов (съставител)
 
"Фашизмът срещу 'Фашизмът'"
 
София: ИУ "Св. Климент Охридски", 1991
Иван Славов
 
"Златната решетка"
 
София: УИ "Св. Климент Охридски", 2003
Иван Бакалов
 
"Превратаджии - от първо лице. Заговорите срещу Тодор Живков"
 
София: Издателство Millenium, 2008
Иван Славков
 
"Батето т. 1"
 
София: ИК "Труд", 2010
Иван Албански
 
"От себе си не се отричайте"
 
София: Колинс-5, 2012
Иван Дреников
 
"Българи се родихме - българи ще умрем"
 
София: "Изток-Запад", 2012
Иван Денев
 
"Чеда на социализма"
 
София: Фондация за регионално развитие, 2012
Иван Славов
 
"Живот в чакалня"
 
София: Аб Издателско ателие, 2013
Иван Богданов
 
"Иван Богданов, За критическия дух. Критика и публицистика. 1945-1946"
 
София: Кралица Маб / НБУ, 2017
Илия Бешков
 
"Аз ще бъда далече"
 
Велико Търново: "Слово", 2001
Илия Троянов
 
"Кучешки времена. Революцията менте - 1989"
 
София: Издателство "Балкани", 2008
Илия Байчев
 
"Дневник по делото Тексим"
 
София: Херон Прес, 2013
Илия Бешков
 
"Черната тетрадка. Дневник. Досие. Албум"
 
София: "Изток-Запад", 2015
Илия Стефанов
 
"Убийството на Методи Шаторов"
 
София: Военно издателство, 2005
Илчо Димитров
 
"Всичко тече…Спомени"
 
София: ИК "Тилиа", 2000
Искра Баева, Евгения Калинова
 
"'Възродителният процес'. Българската държава и българските турци", Том 1
 
Издателство: ГУ на архивите при МС/Държавна агенция "Архиви", 2009
Искър Шуманов
 
"Жив с борбите си, Никола Петков живее и в спомените"
 
София: "Антей", 1997
Йоана Радева-Влайкова, Муравей Радев
 
"Прекършен живот. Спомени, размисли и досиета"
 
София: Изток-Запад, 2019
Йомер Люмер
 
"1985: Кампанията за смяна на имената. Спомени."
 
сп. "Факел", бр. 2, стр. 202-218, 2001
Йонко Панов
 
"Спомени и размисли"
 
София:, 2000
Йордан Вълчев
 
"Дневниците на писателя дисидент"
 
Велико Търново: ИК "Слово", 2004
Йордан Русков
 
"Цветя на злото. Из хербариума на ДС"
 
София: Издателско ателие "Аб", 2000
Йордан Вълчев
 
"Куциян"
 
София: "Карина М", 1994
Калин Тодоров
 
"Зад завесата на СОЦА"
 
София: Прозорец, 2019
Карло Луканов
 
"Незавършени спомени..."
 
София:, 1997
Кирил Тонев
 
"Една пречупена съдба"
 
София: ГорексПрес, 1999
Кирил Лалов
 
"Стопанските престъпления през социализма"
 
София: Издателство "Данъци 99", 2012
Кирил Шемков
 
"Вяра зад бодлива тел или радост в страдания"
 
София: Унисон, 1995
Киряк Цонев
 
"Лица от големите портрети"
 
София: Издателство "Труд", 2005
Кольо Колев
 
"Лагер 'Слънчев бряг'"
 
в-к "Демокрация", 2001
Колю Кондов
 
"Истината е много страшна"
 
Варна: Народен будител, 2000
Константин Кацаров
 
"60 години живяна история"
 
София: Прозорец, 1993
Константин Кацаров
 
"Проиграната победа (продължение на '60 години живяна история')"
 
София: "Прозорец", 1994
Константин Костов
 
"Затворник К-89"
 
София : Унив. изд. "Св.Климент Охридски", 1992
Константин Теллалов
 
"Мемоарни записки"
 
София, 1998
Константин Константинов
 
"Път през годините. Неиздавани спомени"
 
София: Народна библиотека, 2011
Константин Кантарев
 
"Един безвластник в лапите на властта"
 
Бургас: Димант, 2011
Костадин Чакъров
 
"Втория етаж"
 
София, 1990
Костадин Чакъров
 
"От втория етаж към нашествието на демократите"
 
София: ИК "Труд", 2000
Костадин Грозев, Румяна Маринова-Христиди
 
"Държавна сигурност и еврейската общност в България (1944-1989 г.)
 
София: Комисия по досиетата, 2012
Крум Хорозов
 
"Озарението"
 
София: Скорпион, 1999
Лилия Стоева
 
"'Аферата' Тексим в свидетелства и документи"
 
София: Тексимреклама - АД, 1994
Лиляна Пиринчиева
 
"По бодлите на идеалите"
 
В. Търново: Абагар, 2007
Лукан Варадинов
 
"Вълко Червенков"
 
София:, 1999
Лукан Варадинов
 
"Вулканичен човек"
 
София: "Христо Ботев", 2002
Лъчезар Аврамов
 
"50 оспорвани години. Спомени."
 
София: "Захари Стоянов", 2002
Лъчезар Заркин
 
"Вулкан", в II тома
 
София: “Лъки-62”, 2006
Любен Марков (съставител)
 
"Аз бях той. 121 документа за и от Георги Марков"
 
София: ПК "2 1/2", 1999
Любомир Огнянов (съставител)
 
"Борби и чистки в БКП (1948-1953). Документи и материали"
 
Изд. ГУА при МС, 2001
Любомир Левчев
 
"Ти си следващият!"
 
София: Издателство "Еа", 1998
Любомир Банковски
 
"Моят живот. Трагедията на едно поколение"
 
София: Св. Никола, 1997
Любомир Огнянов (съставител)
 
"Архивите говорят № 67 - Политическа история на съвременна България т.1 1944-1947"
 
София: Държавна агенция „Архиви”, 2019
Любомир Огнянов (съставител)
 
"Архивите говорят № 68 - Политическа история на съвременна България т.2 1948-1953"
 
София: Държавна агенция „Архиви”, 2019
Любомир Огнянов (съставител)
 
"Архивите говорят № 69 - Политическа история на съвременна България т.3 1953-1956"
 
София: Държавна агенция „Архиви”, 2019
Магдалена Шумкова
 
"Дамга"
 
София: Болид-инс, 2007
Мариана Михайлова и Асен Мичковски
 
"Номенклатурната мафия срещу "Тексим" (за цената на един политически спектакъл)"
 
София: Дружество за популяризиране на знание "Социален избор-демокрация", 1990
Марин Христозов
 
"Малък прозорец в 'Голямата къща'"
 
София: ИК "Христо Ботев", 2000
Марин Георгиев
 
"Записки на слугата"
 
София: УИ "Св. Климент Охридски", 1991
Мария Матеева, Христо Тепавичаров
 
"Дипломатическите отношения на България 1878 - 1988 г."
 
София:, 1989
Мария Радева (съставител)
 
"Български държавници 1944-1989"
 
София: ИК "Скорпио", 2005
Марко Рясков
 
"Спомени и документи"
 
София: Българска народна банка, 2006
Мехмед Карахюсеинов
 
"Не по ноти"
 
София: Стигмати, 1999
Милан Дренчев
 
"Кратки спомени"
 
София, 2005
Милен Семков (съставител)
 
"1956. Прекрасният повод"
 
Унгарски културен институт, София, 2006
Митко Матеев
 
"На Словото Ти уповавах"
 
София: ОРА-България, 1993
Михаил Иванов (съставител)
 
"Като на празник. Документални страници за 'Възродителния процес' (1984 - 1989)"
 
в-к "Литературен вестник", бр. 10 (18 - 24.03.2009 г.), 2009
Михаил Груев, Веселин Тепавичаров, Петя Василева-Груева, Виолета Коцева-Попова, Мария Костадинова
 
"Насилие, политика и памет. Комунистическият режим в Пиринска Македония - рефлексии на съвременника и изследователя"
 
Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2011
Мюмюн Исов
 
"Истината за 'Възродителния процес'. Документи от архива на Политбюро и ЦК на БКП"
 
София: Институт за изследване на интеграцията, 2003
Надежда Любенова
 
"Стряма - Вторият Батак - 1944 г."
 
София: Издателство "Макрос", 2009
Надежда Любенова
 
"Заритите кладенци край Цалапица проговарят"
 
София: "Макрос", 2016
Найден Найденов
 
"Спомени с Иван Багрянов"
 
София: Галик, 2002
Невена Стефанова
 
"Авантюри. Опит за автобиография"
 
София:, 2001
Неделчо Ганчовски
 
"Дните на Димитров, каквито ги видях и записах"
 
София: ИК "Захарий Стоянов ", 2002
Недялко Гешев
 
"Белене - островът на забравените"
 
София: ДФ "Робинзон", 1995
Нико Яхиел
 
"Тодор Живков и личната власт"
 
София, 1997
Никола Даскалов
 
"Няма оазиси в червената пустиня"
 
София: Сиела, 2014
Николай Тодоров
 
"Дневник 1966 - 1998 г. Първи том 1966 - 1993 г."
 
София: ИК "Изток Запад", 2007
Николай Илиев
 
"Боян Попов – водачът на горяните в трънско"
 
София: ИК "Българи", 2002
Николай Илиев
 
"Въоръжената антикомунистическа съпротива – сборник"
 
София: Издателство "Българи", 2007
Николай Илиев
 
"Нашата борба срещу болшевизма"
 
София: ИК "Българи", 1998
Николай Галев
 
"Бунтът в Старозагорския затвор"
 
София: Издателство "Огледало", 2013
Николай Галев
 
"В името на човека"
 
София: Издателство "Вулкан - 4", 2005
Николай Галев
 
"За благото на човека. Един политзатворник на комунизма разказва"
 
София: Издателство "Огледало", 2006
Николай Галев
 
"За правата на човека"
 
София: Издателство "Огледало", 2011
Николай Диков
 
"Спомени от социалистическо време"
 
София: "Симелпрес", 2012
Николай Волев
 
"Девствената проститутка"
 
София: Колибри, 2018
Огнян Дойнов
 
"Спомени. Допълнени от Зоя Димитрова."
 
София: Издателство "Труд", 2002
Осман Кълъч
 
"Жертва на съдбата"
 
София: Кралица Маб, 2020
Отец Данаил Мусински
 
"Дневникът на един свещеник 1941 - 1962"
 
София: Университетско издателство СУ, 2009
Павел Писарев
 
"Подир изгубеното време (спомени)"
 
София: Издателство "Жанет 45", 2011
Павел Бъчваров
 
"Шпионажът и убийствата на ДС след цар Борис III"
 
София: Орбис-М, 2006
Панайот Панайотов
 
"Моят житейски път. Мисли за България"
 
Издателство "Гутенберг", 2002
Пантелей Киселов
 
"Срещи с миналото"
 
София: Издателство "Фама", 2004
Пенчо Ковачев
 
"Петър Младенов - цялата истина"
 
София: ИК "Захарий Стоянов", 2016
Пеньо Пенев
 
"Пеньо Пенев до местното ръководство в Димитровград"
 
в-к "Литературен вестник", 2006
Петко Цонев
 
"Кой уби Горуня? Документален очерк"
 
София, 1993
Петко Бочаров
 
"Картини от три Българии"
 
София: ИК "Жанет 45", 2010
Петър Семерджиев
 
"Нищожество в доспехи на величие"
 
София: Издателство "Дике", 1990
Петър Дертлиев
 
"Ден първи - ден последен"
 
София:, 1996
Петър Младенов
 
"Животът - плюсове и минуси"
 
Русе:, 1992
Петър Тодоров
 
"Лични свидетелства"
 
София: ИК "Фотоника", 1999
Петър Дюлгеров
 
"Разпнати души. Моята истина за възродителния процес сред българите мохамедани"
 
В: Бюлетин на МНИ–София, 2001, № 4, 69–71., 2000
Петър Япов
 
Държавна сигурност и аферата 'Велички'"
 
София: Издателство "Изток-Запад", 2005
Петър Дертлиев
 
"Осанна! Разпни го!"
 
София: Издателство "Слънце", 2001
Петър Дертлиев
 
"Досието на д-р Петър Дертлиев"
 
София: УИ "Св. Климент Охридски", 1994
Петър Стоянов
 
"Шесто управление: Моята истина т. 1 - 2"
 
София: ИК "Даниела Убенова-Софи", 2008
Петър Семерджиев
 
"Спомени"
 
София: Издателство "СИЕЛА", 2010
Петър Динеков
 
"Дневници. 1933–1934, 1937. 1958–16.V.1965"
 
София: Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий", 2012
Петър Байчев
 
"Спомени от лагерите. Портрети на лагеристи от Белене, 1948-1953"
 
София: Институт за изследване на близкото минало, Сиела, 2014
Петър Мангачев
 
"Борис Христов в архивите на Държавна сигурност"
 
София: "Колбис", 2014
Пламен Благоев
 
"РИК - загадката на българското разузнаване"
 
София: Издателство "Хайни", 2002
Пламен Дойнов (съставител)
 
"Принудени текстове. Самокритика на български писатели (1946-1962)"
 
София: ИК "Сиела", 2010
Пламен Дойнов (съставител)
 
"Беседи с младите"
 
НБУ и Сиела, 2010
Пламен Дойнов, Анна Свиткова
 
"Другият 'Тютюн': документи и спомени"
 
София: Изд. "Несарт" - Милен Миланов, 2011
Пламен Дойнов (съставител)
 
"1956: Унгарското въстание и българската литература. Творби и документи"
 
София: Национален литературен музей и НБУ, 2012
Пламен Дойнов (съставител)
 
"НРБ - литературата: история, понятия, подходи"
 
София: Кралица "Маб" / Силуети / LiterNet Медиа / НБУ, 2012
Рада Москова
 
"Ние - негероите"
 
София: "Факел", 2012
Радостина Георгиева
 
"Горяните в Източния Балкан"
 
София: Независима изследователска група "Забраненото минало на България", 2012
Райко Николов
 
"На горещ пост в Рим"
 
София:, 1998
Райна Карчева (съставител)
 
"Ромен Гари и френската дипломатическа поща"
 
Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2016
Реймънд Гартхоф
 
"Свидетелства за студената война"
 
София: Издателство "Унискорп", 2001
Руен Крумов
 
"Записано в концлагер Белене"
 
София: Христо Ботев, 1995
Румен Аврамов (съставител)
 
"Българска народна банка. Сборник документи 1948 - 1990 г." т. 1-4
 
София: БНБ и ЦДА, 2009
Руси Христозов
 
"На границата между две епохи. Борба след победата"
 
София: ИК "Нов свят", 2006
Самуел Франсес
 
"Спомени весели, спомени тъжни"
 
София:, 1999
Самуел Леви
 
"Истината за 'Възродителния процес'. Документи от архива на Политбюро на ЦК на БКП"
 
София: Институт за изследване на интеграцията, 2003
Сборник
 
"Горяните. Сборник документи. Том II (1949-1956 г.)", т.2
 
ГУ на архивите при МС/Държавна агенция "Архиви", 2011
Силви Вартан
 
"Между сянката и светлината"
 
София: Издателство "Слънце", 2004
Симеон Давидов
 
"Глад за кислород: спомени и размисли"
 
София:, 2005
Славейко Попов
 
"Одисеята на един анархист"
 
Благоевград, 2005
Славчо Трънски
 
"Невъзможни истини"
 
София: ИК "Славика-РМ", 1994
Соня Рув
 
"Петър Увалиев, или Пиер Рув. Един Живот"
 
София: Издателство "Сиела", 2010
Спас Райкин
 
"Безотечественици: Лични спомени (1951-1963)"
 
София: "Пенсофт", 2001
Спас Т. Райкин
 
"Български национален фронт - т.1-4"
 
София: "Пенсофт", 2003
Ставрофорен иконом Николай Цветков Василев
 
"Репресиите през времето на комунистическия режим във Видински регион и България"
 
София:, 2000
Станко Тодоров
 
"До върховете на властта"
 
София: ИК "Захари Стоянов", 1995
Стефан Попов
 
"Безсъници"
 
София, 1992
Стефан Ефремов
 
"Живко Живков - човекът, политикът, държавникът"
 
София: Издателство "Захарий Стоянов", 2006
Стефан Богданов
 
"Две смърти няма, а без една не може"
 
София: Издателска компания "К&М", 1991
Стефан Табаков
 
"Забрана за четене"
 
София: Работилница за книжнина "Васил Станилов", 2008
Стефан Власков
 
"Спомен за един провален живот"
 
София: Иван Вазов, 2001
Стилиян Русев
 
Преживяно. Един живот в строителството
 
Бургас / София: Булвест, 2000
Стойко Чавдаров
 
"Години на съзидание. Записки на инженера"
 
София:, 2004
Стоян Цветански (съставител)
 
"Пътеводител по мемоарните документи за БКП, съхранявани в ЦДА"
 
София: Главно управление на архивите при Министерски съвет, 2003
Стоян Цветански, Т. Димитров (съставители)
 
"Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централния държавен архив"
 
София: Главно управление на архивите при Министерски съвет, 2000
Стоян Михайлов
 
"Възрожденският процес в България"
 
София:, 1992
Стоян Райчевски, Фанна Коларова
 
"Бягство от ГДР през 'Желязната завеса' на България"
 
София: Фабер, 2018
Таня Стоянова, Стефан Стоянов
 
"Радой - смутителят на реда и тоягата на властта"
 
София: "Изток-Запад", 2013
Теню Стоянов
 
"Теню Стоянов проговори - шпионаж, преврати, процеси, убийства"
 
София: ИК "Пеликан Алфа", 1993
Тодор Живков
 
"Срещу някои лъжи"
 
София, 1993
Тодор Живков
 
"Мемоари"
 
София: Издателство "Труд", 1997
Тодор Радулов
 
"Гувернантките на властта"
 
Варна: ИК "Народно дело", 1992
Тодор Коруев
 
"Тодор Генов. Литературна анкета"
 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски" и Из. "Захарий Стоянов", 2007
Тодор Лазаров
 
"Щрихи от моя живот"
 
София: Издателство "Цанко Церковски", 1991
Тодор Лазаров
 
"Капанът не щракна"
 
Варна: Изд. "Славена", 1999
Тодор Шалев
 
"Не съм живял на колене"
 
Благоевград: РИК "Ирин-Пирин", 2015
Тодор Хаджиниколов
 
"Островът на залезите. Неизпепелени спомени от Белене"
 
Пловдив: Академично издателство на Аграрния университет, 2007
Тодор Кавалджиев
 
"Богат съм с любовта си към хората"
 
Пловдив: Зеница, 1997
Тодор Балкански и Георги Ленев
 
"'Народът' срещу българите"
 
София: Знак '94, 2017
Тодор Балкански
 
Партизанският терор и Вартоломеевите нощи в пазарджишкото краище
 
Велико Търново: Знак '94, 2008
Тома Биков
 
"Досието на Доган"
 
София: Издателска къща "Millenium", 2009
Тома Томов
 
"Беленски спомени 1952 - 1956 година"
 
Габрово: Габрово принт, 2000
Тончо Карабулков
 
"Досие: Изменник на родината"
 
София: Издателство "Светът утре", 2002
Трайчо Костов
 
"Публицистика. Кореспонденция. т. 1-2"
 
София:, 1987
Харалан Попов
 
"Българската Голгота"
 
София: Издателско ателие "Аб", 2005
Христо Троански
 
"Убийствено червено"
 
Издателско ателие Аб, 2003
Христо Бръзицов
 
"3000 нощи в затвора"
 
София, 1991
Христо Огнянов
 
"Срещи през годините"
 
София: ИК "Гутенберг", 2002
Христо Радевски
 
"Разговор със себе си. Непубликуван дневник."
 
София: Издателство "Захари Стоянов", 2000
Христо Троански
 
"Кажи кога да умра. Едно преднамерено убийство"
 
София: ИК "Работилница за книжнина - Васил Станилов", 2007
Христо Каранфилов
 
"Спомням си"
 
София: "Изток-Запад", 2014
Христо Запрянов
 
"Живот в отминали години"
 
София: Ex Libris, 2004
Христо Колев
 
"Спомени за израстването"
 
София: Арт-издат, 2006
Цанко Живков
 
"Пернишки тетрадки. Спомени"
 
Сифия: "5 звезди", 2004
Цанко Живков
 
"Изгубеният век"
 
Издателство "Дими 99", 2001
Цанко Луканов
 
"Остров Персин - в търсене на българския дух"
 
София: Издателство "Ваньо Недков", 2016
Ценко Барев
 
"С перо в изгнание (1949-1979)"
 
Велико Търново: Издателство "Пегас", 1993
Чавдар Драгойчев
 
"Драгойчеви - майка и син"
 
София : Земя прес, 1998
Чавдар Тепешанов
 
"Отровата. Документални записки"
 
София:, 1993
 
a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria