Българският комунизъм
Библиография
"Тоталитарното изкуство. Идеология, организация, практика"
АвторЧавдар Попов
ИздателствоСофия: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2002
Бележки, ключови думи

Книгата представлява опит за анализиране на най-съществените характеристики на изобразителното изкуство в страните с тоталитарен режим (Съветския съюз, Германия, Италия) през 30-50-те години на XX в. На базата на значителен фактологичен материал от областта на живописта, скулптурата и архитектурата от този период се извличат общите признаци, които дават възможност да се очертаят структурно-типологическите особености на тоталитарното изкуство. Застъпено е схващането, че като специфичен художествен феномен в изкуството на XX в. то е също толкова значим обект на изследване, колкото са авангардът, неоавангардът и постмодернизмът.

ТемиИкономика/Политика/Лидери, Идеология/Власт, Култура/Елити/Дисиденти

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria