Българският комунизъм
Библиография
"'Възродителният процес'. Българската държава и българските турци", Том 1
АвторИскра Баева, Евгения Калинова
ИздателствоИздателство: ГУ на архивите при МС/Държавна агенция "Архиви", 2009
Бележки, ключови думи

Първият том на сборника от поредицата "Архивите говорят No. 55", посветен на 'възродителния процес', съдържа 372 документа за периода от средата на 30-те до началото на 90- те години на XX в. Те са подбрани от фондовете на Централния държавен архив, Архив на Министерството на вътрешните работи, Архива на Министерството на външните работи, Архива на Българската телеграфна агенция. Документите проследяват еволюцията в отношението на българската държава към турската общност в България в последното десетилетие на Третото българско царство, през 45-те години държавен социализъм, и в началото на прехода към демокрация. Акцентът, разбира се, е поставен върху насилственото преименуване на българските турци, сложило началото на асимилационна политика, наречена от властите 'възродителен процес'.

Целта на съставителите е не толкова да повторят вече известното за тези събития, а да представят сложните процеси в българското общество и държава, които довеждат до този акт на насилие срещу част от българските граждани. Томът, който държите в ръцете си, е посветен на вътрешнополитическите аспекти на „възродителния процес", докато следващият ще съдържа документи за неговите международни измерения.

ТемиМалцинства/Субкултури, Култура/Елити/Дисиденти, Емиграция/Опозиция/Репресии, Идеология/Власт, Икономика/Политика/Лидери

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria