Българският комунизъм
Библиография
"Кой кой е в Държавна сигурност"
АвторДимитър Иванов
ИздателствоСофия: Millenium, 2009
Бележки, ключови думи

...

Основен интерес за нас представлява историческото развитие на вътрешната сигурност и управлението й през призмата на нормативните актове и постигнатите резултати. Проследени са структурата и отделни аспекти от дейността на разузнаването и контраразузаването, доколкото имат отношение към опазването на вътрешната сигурност. Водени от разбирането за необходимата приемственост в професионално отношение, проследяваме изграждането на службата за сигурност на Царство България и опита от дейността й, послужил при изграждането и управлението на социалистическата Държавна сигурност, а след 1990 г. - и на националната служба "Сигурност".

Анализират се дейността и управлението на една уникална не само за България, но и за страните от т.нар. социалистически лагер структура на вътрешната сигурност, каквато е Шести отдел в Шесто управление на Държавна сигурност, съществувал от 1968 до 1990 г. (под. 72436 - МВР). Основни задачи на този отдел са: разкриване и предотвратяване с оперативни методи и средства на организирана дейност в средите на БКП и нейното ръководство срещу Тодор Живков и провежданата от него политика: документиране по оперативен път на корупция и морално разложение в административно-управленския апарат и правозащитните органи на партията-държава; опазване на културно-историческото наследство като една от опорите на суверенитета и културната идентичност на българската държавност.

Направен е и кратък преглед на опитите за институционална демократизация на службите за сигурност през периода на прехода (1990 - 2006 г.), завършил с отделянето им от МВР и обособяването на вътрешната сигурност, заедно с военното и финансовото контраразузнаване, в държавна агенция "Национална сигурност". Нейната дейност е началото на второто столетие на българските служби за вътрешна сигурност и ще бъдат обект на други изследвания.

--- Димитър Иванов, Предговор ---

ТемиИкономика/Политика/Лидери, Идеология/Власт

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria