Българският комунизъм
Библиография
"Социалистическият реализъм: нови изследвания"
АвторПламен Дойнов (съставител)
ИздателствоСофия: Нов Български Университет, 2008
Бележки, ключови думи

Това е книга 1 от новата поредица "Литературата на НРБ: история и теория". В основата на изданието стоят текстовете, представени на конференцията "75 години социалистически реализъм", проведена на 07.11.2007 г. Към тях са прибавени още няколко изследвания, създадени през последните три години.

Тази книга е първия по рода си колективен сборник в българската критика и хуманитаристика, който тематизира възникването, налагането, трансформациите, теоретическите и историко-културните употреби на социалистическия реализъм. Сборникът представлява едновременно синтетично колективно изследване, което обхваща по-важните аспекти на феномена "соцреализъм", и своеобразна антология от най-добрите критически текстове по тази тема, създаени през последните три години.

С прилагането на различни анализационни подходи (историко-описателен, историко-социологически, литературноисторически, поетологически, стиховедски и т.н.) се постига цялостна изследователска картина, позволяваща да се представят най-съществените страни от проблематиката на соцреализма. Автори на литературноисторическите страници са Михаил Неделчев, Лиляна Деянова, Валери Стефанов, Яни Милачков, Албена Хранова, Иван Станков, Владимир Янев, Морис Фадел, Пламен Дойнов.

Интердисциплинарният характер на изданието е само маркиран чрез изследвания не само на литературата, но и с по-кратки текстове за киното, театъра и изобразителното изкуство от Чавдар Попов, Свилен Стефанов, Камелия Николова, Петър Кърджилов.

Днес, в началото на XXI в., когато в България се забелязва истински бум на научния интерес към изучаването на комунистическата епоха, тази книга е своеобразен пилотен сборник, който поставя началото на серия от изследвания на литературата и културата от епохата на НРБ. Конкретните проявления на доктрината, събитийното поле, архивните следи и цялата система от теми, образи, техники и дискурсивни практики тепърва ще бъде описвана и анализирана подробно и последователно в рамките на програмата "Литературата на НРБ".

--- в-к "Литературен вестник", бр.6, 18-24.02.2009 г. ---

ТемиКултура/Елити/Дисиденти

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria