Българският комунизъм
Библиография
"1968"
АвторПламен Дойнов, Михаил Неделчев (съставители)
ИздателствоСофия: Нов Български Университет, СИЕЛА, 2009
Бележки, ключови думи

Трета част от поредицата "Годините на литературата"

Впрочем това е граничен том, принадлежащ колкото към научноизследователската програма "Литературата на НРБ", толкова и към по-малкия бутиков проект "Годините на литературата". След конференциите и едноименните сборници "1956" и "1907", дойде време да бъде обозряна може би най-богатата година от периода на НРБ. Сборникът "1968" идва да приключи един междинен етап в голямото говорене/писане/разбиране за и на 1968-а - годината, около която продължават да се разгарят дискусии и амбиции, да се досъчиняват лични митологии и колективни утопии, да се трупат архиви - и слава богу! - да се изпълняват конкретни изследователски задачи.

Сборникът съдържа в по-голямата си част текстовете, представени за първи път на едноименната конференция на департамент "Нова българистика" на НБУ, проведена на 16 май 2008 г. Към тях са добавени няколко изследвания, писани през последната година по други поводи, но доизграждащи образа на 1968-а с компетентност и критическа задълбоченост. Автори са Михаил Неделчев, Иван Радев, Димитър Бочев, Антоний Тодоров, Лъчезар Стоянов, Дмитрий Варзоновцев, Клео Протохристова, Светлана Стойчева, Антоанета Алипиева, Вихрен Чернокожев, Гергана Кръстева, Морис Фадел, Йордан Ефтимов, Пламен Антов, Петър Кърджилов, Анна Топалджикова, Камелия Николова, Пламен Дойнов. Приложенията "1968 в събития и дати" и "Книгите на 1968" блестят с богата информация. Българската 68-а се откроява както със собствените си основания, така и в контекста на другите 68-и години - в Прага, Париж, Москва и прочие чужди топоси. Литературната 68-а се проектира върху богат политически, социален и културен пейзаж, за да покаже за пореден път, че нито една литературна година не е само литературна.

Погледната от хребета на обилното говорене за 1968-а през 2008-а, тази книга изглежда все пак се справя с амбицията внимателно да разкаже най-важната година от 60-те, да я освободи от лекомислените и метафорични обвивки, превръщащи я понякога в евтина парола, да бъде доста конкретна, но и концептуална, да гъмжи от информации и знания, да присъства. Да присъства така, че да не може някой небрежен читател маниерно да попита "1968-а ли? Не я виждам, няма я...". Защото 68-а вече е тук.

--- в-к "Литературен вестник", бр.6, 18-24.02.2009 г. ---

ТемиКултура/Елити/Дисиденти

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria