Българският комунизъм
Библиография
"65 години Отечествен фронт - съюз"
АвторСборник
ИздателствоСофия: Издателство "Захари Стоянов", 2008
Бележки, ключови думиСборникът „65 години Отечествен фронт - съюз“ (1942-2007) припомня ролята на Отечествения фронт в най-новата история на България, роля, която не бива да се премълчава, забравя, преиначава и отрича.

Известно е, че като съюзник на Хитлерова Германия в годините на Втората световна война България бе изправена пред опасността от поредната национална катастрофа, ако не скъса с тоя съюз и не се присъедини към антифашистките и домократичните държави и народи. На победителите предстоеше да определят следвоенната съдба на Европа и света. С оповестената си програма и с антифашистката си дейност, с победата на Девети септември, с участието на българската армия в разгрома на хитлеристка Германия, ОФ предотврати тази катастрофа и осигури условията за подписване преди 60 години в Париж на договор, запазващ териториалната цялост на България.

В сборника е подчертан и приносът на ОФ като най-масова обществено-политическа организация в условията на тоталитарния режим за икономическото, културното и социалното развитие на страната, без да се отричат слабостите и грешките. В годините на прехода към демократическо общество Отечественият съюз изигра положителна роля за извършването му по мирен път, без драматични сътресения.

Сборникът е логичен резултат от честванията в страната през 2007 г. и кръглата маса на тема „65 години ОФ-ОС – история, еволюция и съвременност“. Поместени са научните доклади и съобщения от кръглата маса, в която участваха Гиньо Ганев - почетен председател на Отечествения съюз, проф. Александър Лилов, проф. Фильо Христов, доц. Евгения Калинова, доц. Искра Баева, проф. Димитрина Петрова, проф. Владимир Мигев, доц. Марин Калонкин, проф. Димитър Сирков, проф. Веселин Нейков, д-р Станьо Сираков, доц. Димитър Вечев, Симеон Симеонов, председател на Отечествения съюз и др. Читателят ще намери нови факти и анализи на събитията около 9 септември 1944 г. и за участието на България в Отечествена война. В сборника се прави опит да се преодолеят някои неверни становища до 10 ноември 1989 г. за мястото и ролята на Отечествения фронт в българската история.

Втората чест на книгата е хроника на дейността на Отечествения фронт-съюз. Документите, събрани в нея – програми, решения, манифести, позиви, апели, писма, договори, споразумения и др., отразяват различни етапи в дейността на Отечествения фронт - съюз като български самобитен и уникален обществено-политически феномен. Поместен е и пълният текст на договора за мир между България и Съюзените и сдружени сили, или така нареченият Парижки мирен договор.

Автор: Веселина Василева (http://kulturni-novini.info)

ТемиИкономика/Политика/Лидери

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria