Българският комунизъм
Библиография
"Сега ще чуете нашия коментатор. Записки в две части и една интермедия за събития и хора, видени от кръстопътя на множество житейски пътища"
АвторП.К. Чинков
ИздателствоСофия: ИК "Синева", 2000
Бележки, ключови думи

"Човек с такава биография естествено има какво да разкаже. В спомените му намират отражение редица важни процеси и факти от културната ни и политическа история. В първата част, озаглавена „Преди девети", са представени основни моменти и малко изве-стни подробности от историята на българското книгоиздаване и преводна литература. Веднага след спомените си за старите издателства „Хемус", „Мирчо Смрикаров", „Иван Игнатов", „Т. Ф. Чипев",„Азбука" АД, на което Чинков е директор и главен акционер, е включена една глава, посветена на книгоиздаването след девети, като самото й подзаглавие „Хора без характер" достатъчно добре представя героите й: Орлин Василев, Пелин Велков, Димитър Добрев. По-нататък Чинков, без да си поставя за цел, вплитайки в разказа собствения си богат опит на журналистическото поприще, прави анализ и оценка на периодичния печат между войните. Особен интерес представляват главите, посветени на осъществяването на идеята на Чинков за политически радиокоментари, които са несъмнен принос към историята на радиото в България и създаването и дейността на Дирекцията на националната пропаганда. Самият автор отдава най-голямо значение на тази част от многостранната си дейност. Изложението е подкрепено с приложени документи или части от документи, които повишават познавателната стойност и достоверност на разказа, още повече, че в държавните архиви официална документация на Дирекцията е само частично запазена, а за създаването й и най-ранния период от дейността й почти липсват документи. Доста страници, като истински майстор в занаята, Чинков посвещава на темата как се прави „добър печат", и на какви условия трябва да отговаря един добър правителствен вестник.

Интермедията, под заглавие „На синора" представя събитията от септември 1944 г с интересни политически и психологически оценки на момента и поведението на участващите герои.

Втората част на спомените, „След девети", с подзаглавие „Кръстопътят на много житейски пътища", т. е. затвора, самият автор характеризира като „опит за психография на политическия затворник след 9 септември". Приносът на Чинков в опита му да внесе известна яснота във все още забулените в тайнственост редица Въпроси около тъй наречения „Народен съд" е несъмнен. В продължение на няколко години той се колебае дали да опише тези преживявания и впечатления. Възпират го редица субективни и обек-тивни причини. В крайна сметка, според собствените му думи, се задоволява да каже минималното, „за да се види живата среда, да се почувствува атмосферата на затвора". Убедени сме, че читателят на тези страници ще разбере притесненията на Чинков с оглед на времето, когато са писани и особената гледна точка, от която са представени редица познати в друга светлина личности."

ТемиКултура/Елити/Дисиденти, Емиграция/Опозиция/Репресии

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria