Българският комунизъм
Библиография
"Дневник"
АвторБорис Делчев
ИздателствоСофия: ИК "Народна култура", 1995
Бележки, ключови думи

"Дневникът на Борис Делчев е уникално явление в нашия обществен и културен живот. Досегашната ни литературна история не познава друг подобен документ - близо половин век (от 23.I.1939 г. до 27.III.1987г.) литературен творец така систематично и проникновено да отразява събития и случки, да описва всяка вечер вълненията си от деня. ...Борис Делчев изпълва хиляди страници с явното съзнание, че фактите трябва да се отбелязват навреме и най-обективно. А именно времето е, което ще отсее или дообогати смисъла, ще доизясни от различни гледни точки всичко, вече прецизно документирано. В тези близо 13000 ръкописни страници, на които възлиза целият дневник, по неповторим начин е продължена и мемоарната традиция в нашата литература, при това върху полето на един почти неразвит жанр. Преди 10 ноември 1989 г. макар и само отделни части от този дневник бяха непубликуеми. Съществуването на подобен документ в дома ти, несъобразен с нормативния стандарт, изпъстрен с имена, недостъпни тогава за критическа преценка, излага на постоянен страх потисканата през годините психика на привидно свободен човек..."

----- От издателя -----

Статия на Антоанета Алипиева за "Дневника" на Борис Делчев може да прочетете в LiterNet или като PDF.


В случай, че посочената връзка не работи, моля, обърнете се към администратора на портала!
ТемиЕжедневие/Общество/Памет, Култура/Елити/Дисиденти, Идеология/Власт

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria