Българският комунизъм
Библиография
"Българските писатели и политическият живот в България (1944-1970)"
АвторВладимир Мигев
ИздателствоСофия: ИК Кота, 2002
Бележки, ключови думиВласт и писатели, идеология...

"Настоящият труд не е история на българската литература, нито е цялостна история на Писателския съюз. Авторът като историк се интересува само и единствено от това доколко и в каква степен развитието на процесите в СБП има своето място в политическата история на България, какво е политическото отражение от действията и писанията на българските писатели. Авторът се е помъчил да не дава оценки за литературната тежест и значение на отделни писатели и на техни произведения. Доколкото такива оценки се срещат тук-там, те се отнасят само до политическите аспекти на проблема. Становищата за политическата дейност и роля на даден писател не могат да водят до ревизиране на създаденото вече мнение за неговото място в българската литература. Авторът се е старал да бъде пределно обективен, изхождайки единствено от фактите, така както те са отразени в историческите извори."

ТемиКултура/Елити/Дисиденти

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria