Българският комунизъм
Библиография
"Идеологията - начин на употреба"
АвторА. Вачева, Й. Ефтимов, Г. Чобанов
ИздателствоВарна: ЕИ "LiterNet", 2004
Бележки, ключови думиЕлектронна публикаця

СЪДЪРЖАНИЕ:

Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов
Предговор

"СКРИТОТО" ЗНАНИЕ НА АРХИВИТЕ
Здравка Ракова

Съюзът на българските писатели: страници от историята му (1944-1948)
Калин Николов

Михайло Парашчук: Опит за едно политическо убийство
Емил Ив. Димитров
Вожд и филолог (Михаил Арнаудов през 1944-1954 г.: документално изследване)
Михаил Неделчев

Недоизградената алтернативна жанрова система на българската белетристика от 1967-1975 г.


ПУБЛИЧНИЯТ ЕЗИК НА ТОТАЛИТАРНИЯ ДИСКУРС
Пламен Антов

"Реалният" социализъм - пребиваване в семиотичния симулакър
Благовест Златанов
Patriarchal Culture, Communism and the Process of Modernisation
Лиляна Деянова
1948. Символна еуфория. Символен терор
Александър Христов

Медии и медиен конструктивизъм: изграждане образа на комунистическия герой
Гергана Попова
Обезтелесеното тяло на социализма. Триумфът на плътта и господството на образите в обърнатата перспектива на публичността
Иван Русков
Иван Асен ІІІ - завладяване откъм Америка
Алберт Бенбасат

Цензурата върху книгата


ИДЕОЛОГИЯТА - ВИЗУАЛНИ ОЗНАЧАВАНИЯ
Свилен Стефанов

Фрагменти върху "идеологиите на визуалното" в българското изкуство от втората половина на ХХ век
Петя Кабакчиева
От свобода към (не)зависимост
Ива Куюмджиева
Образи на българския художник - самоопределения и медийни образи. (Българските художници в посткомунистическите условия (1986-2003)
Мария Попова
Българското изобразително изкуство между съвест на трудовия народ и формалистки буржоазен продукт: Георги Божилов-Слона
Калина Захова

Между показ и изказ (взаимодействия между кино и литература в сценариите на Константин Павлов)
Вероника Якимова
Новите функции на дърворезбата за обществените сгради през 60-те - 80-те години на XX век. Човешката фигура - място и значение


НОРМАТИВНАТА ЕСТЕТИКА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ РЕАЛИЗЪМ
Владимир Янев

Минало (не)забравимо (Ново въведение в социалистическия реализъм)
Ангел Игов, Борис Попиванов
"Ти, Партийо, си майка на живота": Българската литература в условията на тоталитарна власт
Яни Милчаков
Стих и сталинизъм по български
Елка Константинова
Идеите на научната фантастика на социалистическия реализъм
Веселин Веселинов
Есхатологичен крах и последствията за литературния герой


ИДЕОЛОГИЧЕСКИ РЕФЛЕКСИИ
Борис Ангелов

Между писателя и сталиниста (Неопозитивистки опит върху Вазовите юбилейни образи)
Петър Воденичаров
България през 70-те години - национализъм, модернизация, еманципация? (Критически дискурсен анализ на тоталитарните политики на паметта)
Йордан Ефтимов
Ликантропия и призраци: Идеологията и късният Далчев
Димитър Камбуров
(С)Вещите на Далчев
Антония Велкова-Гайдаржиева
Боевете на фронта и боевете на критиката ("Боеве" от Йордан Вълчев)
Ирма Димитрова
Побеснелият свят
Елена Налбантова, Георги Налбантов
Интерпретация и/или контрол
Десислава Неделчева
За две книги на Вера Мутафчиева. Биографии и идеология
Божидар Кунчев

Честният кръст на самопознанието
Енчо Мутафов

Встрани от Видимия салон


КАНОН И ИДЕОЛОГИИ
Карлос Реис

Идеология и литературна репрезентация (пр. Албена Вачева, Калина Захова)
Антоанета Алипиева
Идеологии и канони в българската литература от ХХ век
Албена Вачева
Естетика и норма: предизвикателства на идеологията
Николай Аретов
Митология на литературата за престъпления. Функции и употреби
Боян Манчев

Violence and Political Representation. The Post-Communist Case
Александър Кьосев
С помощта на чук. Към критика на гилдийната идеология


В случай, че посочената връзка не работи, моля, обърнете се към администратора на портала!
ТемиЕжедневие/Общество/Памет, Култура/Елити/Дисиденти, Емиграция/Опозиция/Репресии, Идеология/Власт, Икономика/Политика/Лидери, Наличен в електронен формат

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria