Българският комунизъм
Библиография
"Участието на България в смазването на Пражката пролет 1968"
АвторИвана Скалова
ИздателствоСофия: Стигмати, 2005
Бележки, ключови думи

СЪДЪРЖАНИЕ

ПЪРВА ГЛАВА: ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКОТО ПАРТИЙНО И ДЪРЖАВНО РЪКОВОДСТВО В ПЕРИОДА ПРЕДИ ИНТЕРВЕНЦИЯТА В ЧЕХОСЛОВАКИЯ

1.1 Първи български реакции на резултатите от Януарския пленум на ЦК на ЧКП
1.2 Срещата между Тодор Живков и Александър Дубчек в Прага по повод честването на Победния февруари
1.3. Първи прояви на радикализъм от страна на Т. Живков
1.4. Срещата в Дрезден и обсъждането на резултатите от нея сред българския политически елит
1.5. Българо-чехословашката среща в Прага през април 1968 г. - утвърждаване на отрицателното отношение (на българското партийно и държавно ръководство) към Пражката пролет
1.6. Тодор Живков в лагера на радикалите
1.7. Засилената политическа активност на българското ръководство във връзка с Варшавската среща
1.8. Август (1968 г.) - „окончателно решение" на чехословашкия проблем

ВТОРА ГЛАВА: ОТЗВУКЪТ ОТ РЕФОРМИТЕ В ЧЕХОСЛОВАКИЯ СРЕД БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО

2.1. Първи реакции на събитията в Чехословакия в българския печат
2.2. Осведомеността на българското общество за събитията в Чехословакия и неговите първи реакции
2.3. Отзвукът от „Пражката пролет" сред българската интелигенция
2.4. Отгласът от представянето на основните идеи на обновителните процеси в Чехословакия, състояло се на Конгреса на българските писатели
2.5. Кампанията, подета от българския печат във връзка с публикуването на манифеста „Две хиляди думи"
2.6. Световният младежки фестивал в София и участието на чехословашката делегация

ТРЕТА ГЛАВА: УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В ИНВАЗИЯТА СРЕЩУ ЧССР

3.1. Военна и идеологическа подготовка на българските военни части за инвазията в ЧССР
3.2. Действията на 12. мотострелкови полк на територията на Словакия
3.3. Действията на 22. мотострелкови полк в Прага и околностите й
3.4. Всекидневието на българския контингент и контактите с местното население
3.5. Случаят с убийството на сержанта от БНА Николай Цеков Николов
3.6. Изтегляне на българските части от Чехословакия

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА: ОТЗВУКЪТ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ИНТЕРВЕНЦИЯТА ПРЕЗ АВГУСТ 1968 Г. В БЪЛГАРСКАТА СРЕДА

4 1 Интерпретацията на чехословашките събития на българската политическа и медийна сцена
4.2. Положението в чехословашката дипломатическа мисия
4.3. Начало на нормализация на чехословашко-българските отношения
4.4. Усложнения, свързани с пребиваването на чехословашки граждани на територията на НРБ
4.5. Позицията на българските граждани и българската общност в Чехословакия
4.6. Прояви на несъгласие с участието на НРБ в инвазията сред българската интелигенция
4.7. Осъждане на интервенцията в резултат на настъпилите в началото на 90-те години промени в политическия климат в България

ТемиЕжедневие/Общество/Памет, Идеология/Власт

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria