Българският комунизъм
Библиография
Международни отношения и външна политика на България (1944 - 1989)
АвторЛюбомир Огнянов
ИздателствоСофия: Парадигма, 2021
Бележки, ключови думи

След Втората световна война в международните отношения и външната политика на България настъпва коренен прелом. В продължение на 45 години страната се намира в сферата на съветските интереси и изпълнява ролята на послушен сателит на Съветския съюз. Нейните международни позиции се предопределят от разделението на света на два враждуващи помежду си военнополитически блока, от проявленията на Студената война и от икономическото и идеологическото противопоставяне на двете световни социални системи. Периодът 1944 - 1989 г. е ясно определен исторически етап в развитието на страната, в който тя следва изцяло международните позиции на Съветския съюз и играе ролята на верен и последователен проводник на неговите външнополитически идеи на Балканите, в Европа и света.

ЛЮБОМИР ОГНЯНОВ е професор по нова и съвременна българска история в Софийския университет „Св. Климент Охридски". Преподавал е и в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски" и във филиалите на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" в Смолян и Кърджали. Автор е на книгите „Борбата на БЗНС против Първата световна война" (С., 1977), „Войнишкото въстание 1918" (С., 1978 и 1988), „Българският земеделски народен съюз 1899 - 1912" (С., 1990), „Държавно-политическата система на България 1944 - 1948" (С., 1993 и 2006), „Дипломация на съвременна България" (Шумен, 2006), „Политическата система в България 1949 - 1956" (С., 2008). Съавтор е на учебници и учебни помагала по история на България за ученици и кандидат-студенти. Съставител е да сборниците „Борби и чистки в БКП (1948 - 1953). Документи и материали" (С., 2001) и „Политическа история на съвременна България. Сборник документи" (Том I /1944 - 1947/. С., 2016; Том II /1948 - 1953/. С., 2018; Том III /1953 - 1956/. С, 2018). Публикувал е над 100 студии и статии по нова и съвременна история на България.

ТемиИкономика/Политика/Лидери

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria