Българският комунизъм
Библиография
Репресивната политика на комунистическата власт срещу Православната църква в България (1944 - 1964 г.)
АвторВенцислав Каравълчев
ИздателствоЗографски манастир "Света гора", 2020
Бележки, ключови думи

През няколко поредни лета напоследък Венцислав Каравълчев, заедно с други преподаватели и студенти от Софийския университет, оказваше помощ по каталогизацията и подреждането на Зографската библиотека. В съвместния труд възникваха дискусии по най-различни теми и в тези рамки той сподели с нас текста на своята докторска дисертация в Богословския факултет на СУ. След прочит на труда му го подтиквахме неколкократно да го преработи и да го направи достъпен за повече хора. Ще обясним какво ни накара да извадим работата му от тесния академичен кръг и да я предложим на повече читатели.

Едно от достойнствата на книгата е, че за съставянето й е използван изобилен изворов материал, който заедно с обширна библиография по темата е осмислен и систематизиран в тематично-хронологични дялове.

Друго важно качество на труда е опитът на автора да осмисли историческото минало на Църквата ни и на страната ни от християнска гледна точка, да потърси в събитийния поток домостроителния Божий план - как Бог се грижи за спасението на Своето творение в едно тежко (по човешки) време. Дори се опитва да види комунистическите репресии не като поражение и унижение на Църквата, а като неин триумф - чрез смелостта и доблестта на изповедниците. Това е почти непознато явление в родната ни историография, но за нас като монаси е изключително ценно, а смятаме, че ще бъде интересно и за читателите.

ТемиИкономика/Политика/Лидери, Малцинства/Субкултури

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria