Българският комунизъм
Библиография
"Архивите говорят № 69 - Политическа история на съвременна България т.3 1953-1956"
АвторЛюбомир Огнянов (съставител)
ИздателствоСофия: Държавна агенция „Архиви”, 2019
Бележки, ключови думи

Етапите на т.нар. „десталинизация" и плахите опити за икономически и социални промени, извършени от БКП в периода 1953-1956 г., са обект на разглеждане в настоящия трети том на сборника. Публикуваните документи характеризират епохата, в която продължава прилагането на съветския модел на обществено устройство и държавно управление в условията на тежки вътрешнопартийни борби в Българската комунистическа партия, при запазване на пълен партиен контрол върху всички звена на политическата система в страната. Макар че Априлският пленум, проведен през 1956 г., осъжда някои от проявите на „култа към личността" в предходната епоха, той не успява да промени нито политическата система, нито общественото развитие. Публикуваните документи разкриват и нагласите за „размразяване" на наложения сталинистки режим в България, срещнали пълно неразбиране и упорита съпротива в средите на управляващия комунистически елит.

Подборът на документите е направен така, че да даде представа както за директивите и указанията на централните органи на БКП, така и за тяхното прилагане от държавните институции и местните партийни и държавни структури. Поради сливането между партия и държава и първостепенната роля на органите на комунистическата партия, приоритет имат решенията на Политбюро и пленумите на ЦК на БКП.

В сборника са включени документи и материали, съхранявани в Централния държавен архив (ЦДА) и Архива на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (АКРДОПБГДСРСБНА), Държавния военноисторически архив (ДВИА) и Държавен архив (ДА) -София. Други са извлечени от стенографските дневници на Първото (дн. Двадесет и седмо) и Второто (дн. Двадесет и осмо) Народно събрание, от „Известия на Президиума на Народното събрание" и от периодичния печат. Трети са вече публикувани в документалните сборници на Държавна агенция „Архиви" и КРДОПБГДСРСБНА.

ТемиИкономика/Политика/Лидери

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria