Българският комунизъм
Библиография
"Архивите говорят № 67 - Политическа история на съвременна България т.1 1944-1947"
АвторЛюбомир Огнянов (съставител)
ИздателствоСофия: Държавна агенция „Архиви”, 2019
Бележки, ключови думи

В настоящия сборник са събрани документи и материали, които разкриват истината за политическите събития и процеси в България през годините на т.нар. „народна демокрация“ (1944 - 1947 г.). Основната част от тях се съхраняват в: Централния държавен архив (ЦДА), Архива на Министерството на вътрешните работи (АМВР), Архива на Комисията за разкриване на документите и обявяване принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА) и Държавния военно- исторически архив (ДВИА) - Велико Търново. Други са извлечени от стенографските дневници на XXVI-to Обикновено народно събрание и VI-то Велико народно събрание, от ,Държавен вестник“ и периодичния партиен печат. Трети са вече публикувани в някои документални сборници: „Установяване и укрепване на народнодемократичната власт (септември 1944 - май 1945)“, „България - непризнатият противник на Третия райх“, „Христоматия по история на България 1944 - 1948“, „Восточная Европа в документах российских архивов 1944 - 1953 гг.“ и други. Включени са и някои от издадените документи на Георги Димитров, Васил Коларов, Трайчо Костов, Кимон Георгиев, Георги Трайков и други политически личности от онова време. Подборът на документите е направен така, че да даде представа както за директивите и решенията на централните органи на БРП(к) и държавата, така и за тяхното прилагане от местните структури на комунистическата партия и от държавните институции, които са ангажирани с провеждането на този политически курс.

ТемиИкономика/Политика/Лидери

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria