Българският комунизъм
Библиография
"Екзарх Стефан под "грижите" на държавна сигурност"
АвторДилян Николчев
ИздателствоСофия: Военно издателство, 2015
Бележки, ключови думи

Доц. g-p Дилян Николаев Николчев е роден на 18.03.1961 г. в Плевен. Завършил е богословие в Духовна академия (сега Богословски факултет при СУ) през 1986 г., както и право в Правно-историческия факултет (2008) към ЮЗУ. Специализирал е Римско право в Юридическия факултет на СУ. От 1994 г. е преподавател по Църковно право и Устройство и управление на Българската православна църква в Богословския факултет на СУ. Два мандата е ръководител на катедра, председател е на Общото събрание на факултета. Автор е на монографията „Брак, развод и последващ брак в Православната църква", както и на повече от 100 статии и студии в български и чуждестранни научни издания, специализирани в областта на църковното право.

Проф. д-р Гълъбина Петрова; „Това е цялостен труд, в който много подробно се разглежда личният живот на екзарх Стефан - от ранното детство до смъртта му, в тясно единство с цялостната му църковна и обществена дейност". Доц. д-р Павел Павлов: „Едно от основните достойнства на труда е неговата документална стойност. Текстът се основава преди всичко на архивните документи, съхранявани в досието на екзарх Стефан от тайните служби на България - преди и след 1944 г., което е достъпно в Архива на Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия".

Доц. д-р Русалена Пенджекова - Христева: „Считам, че най-голямата заслуга на автора е в балансираната и справедлива оценка за екзарх Стефан, която доказва, че независимо от обществено-политическите и идейните си пристрастия той е личност от изключително значение за процесите, протекли в БПЦ преди и след 9 септември 1944г".

Доц. д-р Михаил Груев: „Най-ценното в изследването е липсата на предварителна теза и най-вече на предубеденост. Авторът остава фактите и документите да го водят, излага добросъвестно противоречията между тях".

ТемиИкономика/Политика/Лидери, Малцинства/Субкултури

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria