Българският комунизъм
Библиография
"Циганите в годините на социализма. (Политиката на българската държава към циганското малцинство (1944 -1989)."
АвторПламена Стоянова
ИздателствоСофия: Парадигми, 2017
Бележки, ключови думи

Монографията изследва основните аспекти от живота на ромското население в периода 1944-1989г., (цигански организации, изселвания, преименувания, образование, работна заетост, битово устройване, обичаи и празници, престъпност), проследява механизмите на приобщаването на малцинството и резултатите от провежданата политика. За да се обяснят и разберат по-добре успехите и неуспехите на тези държавнически усилия в изложението е разработена предисторията на ромите по българските земи, както и някои от особеностите на тяхното групово разнообразие и традиции.

ТемиИкономика/Политика/Лидери, Малцинства/Субкултури

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria