Българският комунизъм
Библиография
"Тялото при социализма - режими и репрезентации"
АвторДаниела Колева (съставител)
ИздателствоСофия: ЦАИ / Рива, 2016
Бележки, ключови думи

Макар да изглеждат биологични константи, телата са всъщност исторични, културно ситуирани и опосредствани. Ето защо са основателни въпросите за тялото и телесността, за репрезентациите и режимите на телесност при социализма. Какви са преплитанията и взаимодействията между социалното и телесното, как символният ред се транспонира в соматичен?

Авторите в този том подхождат към темата през различни аспекти на биополитическото въображаемо: от научните теоретизации и произтичащите от тях медицински и възпитателни практики, през юридическия и институционалния дискурс около здравето и възпроизводството, до усилията за моделиране на потреблението и, най-сетне, до метафориката на телесността в тогавашния мемориален пейзаж. Те питат за дневния ред, наложил модела и режимите на социалистическата телесност, както и за промените на този модел и тези режими през годините; за причините и начините, по които се постигат дисциплиниранията, нормализациите и стилизациите на тялото. В своята съвкупност изследванията демонстрират, че като вместилище на смисли тялото няма непосредствена политическа принадлежност и тъкмо поради това може да носи ефикасни политически и идеологически послания.

ТемиЕжедневие/Общество/Памет, Идеология/Власт

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria