Българският комунизъм
Библиография
"Младежки страсти, мъжки времена. Етнокултурна характеристика на българската казарма през Социализма"
АвторИлия Вълев
ИздателствоВелико Търново: СамИздат, 2016
Бележки, ключови думи

Илия Вълев е роден на 4 юни 1985 г. в град Димитровград. Завършва висшето tn образование във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” - бакалавърска (2004-2008 г.) и магистърска (2008-2009 г.) програма по етнология. През 2012 г. спечелва конкурс за редовен докторант към катедра “Нова и най-нова история на България” при ВТУ, а в началото на 2016 г. успешно защитава дисертация на тема “Етнокултурна характеристика на казармата през социализма (1944-1989 г.)” и става доктор по етнология.

Професионалната му кариера започва през 2009 г. като уредник в Етнографски музей на открито „Етър“ - Габрово. От края на 2015 г. е уредник в Регионален исторически музей - Велико Търново.

Инициатор и активен участник в множество обществени прояви с културна и образователна насоченост. Автор на публикации в сферата на българската етнология. Основни изследователски интереси: традиционни народни вярвания; практики и средища на религиозен живот; народна обредна и празнична система; армията като специфична социална и културна общност; войнишки традиции и обичаи.

Ако желаете да си припомните войнишките години или пък просто сте любопитни да разберете какво е „казарма”, „военномедицинска комисия'”, „новобранска вечер”, ,%общовойскови устави”, „войнишко другарство”, „гонене по устав и гонка на старите”, това е книга за Вас.

Тук можете да потърсите отговорите на въпроси, свързани: със същността и характера на казармата през социализма в България; с държавната нормативна уредба и с обществените представи за казарменото обучение и възпитание през „онези'” четиридесет и пет години; с мястото на войнишката служба в българската традиционна социалистическа култура; с ритуалите, бележещи възмъжаването на момчето; с емоционалните и физически перипетии - „младежките страсти” преди, през и след „мъжките времена”, наречени „наборна военна служба”.

ТемиЕжедневие/Общество/Памет, Идеология/Власт

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria