Българският комунизъм
Библиография
"Тоталитарната държава и право на България 1944-1989"
АвторЕкатерина Михайлова
ИздателствоСофия: Нов Български Университет, 2016
Бележки, ключови думи

Монографията е първото цялостно изследване на тоталитарната държава и право в България за периода между 1944 г. и 1989 г. с цел констатиране и анализиране на трансформациите, които са настъпили в различните отрасли на правото. За изработването на монографията са използвани основно публикации на автори, творили по времето на социализма, както и архивни материали и стенографски дневници на Народното събрание.

В изследвания период правото се променя и като теория, и като правни норми - преминава през революционното и извънредно законодателство, през въвеждането на съветската правна школа, през създаването на изцяло нови закони и първото кодифициране на законодателството ни. Разгледани са основните трансформации в гражданското право (вещно право, стопанско право, облигационно право, семейно право и наследствено право); наказателното право; процесуалното право - граждански процес, наказателен процес и административен процес.

Екатерина Михайлова е юрист, почетен професор на Нов български университет, доктор на политическите науки, преподавател в департамент „Право" на НБУ. Била е народен представител в 36-то, 37-то, 38-то, 39-то, 40-то и 41-то Народно събрание. Автор на книгите „Парламентаризъм и правова държава в България" и „Ролята на държавния глава в законодателния процес. Преглед на българските конституционни модели", както и на редица публикации в областта на конституционните въпроси, история на правото и на държавните институции.

ТемиИкономика/Политика/Лидери, Идеология/Власт

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria