Българският комунизъм
Библиография
"Как се променят нещата? От инциденти до Голямото събитие"
АвторИвайло Знеполски
ИздателствоСофия: Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА, 2016
Бележки, ключови думи

Предлаганото изследване има формата на разклонен разказ, който вплита в себе си множество отделни, тясно свързани житейски истории, осветляване на различни политически и идеологически контексти, интерпретация на социалния и политически аспект на научни и публицистични дискурси, както и теоретични сгъстявания, които целят извличане от разказаните истории на по-общ смисъл. За целта индивидуалните истории, реконструирани на базата на продължителни архивни проучвания, на лични свидетелствания и на непознати досега документи, са проследени стъпка по стъпка, на места с достигаща до педантичност изчерпателност, която допринася за пресъздаване на живота в реални обстоятелства. Всичко това наподобява романно писане, но не е търсено, за да се постигне убедителността на литературната фикция, а за да ни приближи до дълбокия смисъл и да удостовери истинността на историческия разказ, който от дистанцията на времето и късата памет може да изглежда като литературна фикция. Знам, че чувството за реалност е нещо много различно от самата реалност, затова съм положил усилия документалната основа, въпреки ефекта на емоционално вживяване, въвличане в отделни ситуации и съдби, да не отдалечава, а обратно, да приближава до основната задача - разкриване на реалната ситуация на индивида при комунизма и рационализиране на причините за това, което се случва в края на разказаните истории. Вярвам, че няма по-добър начин за изследване на отношенията между комунистическия режим и обществото, на бавното изтляване на тялото на властта и постепенното раздалечаване между хората и натрапения ред, от избрания тук. И това се потвърждава от непрекъснатото и до днес сблъскване с прояви на неразбиране характера на режима, било на всекидневно битово ниво, било във високотеоретични разсъждения.

ТемиИдеология/Власт, Култура/Елити/Дисиденти, Ежедневие/Общество/Памет

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria