Българският комунизъм
Библиография
"Девети септември 1944: литература и политика"
АвторПламен Дойнов (съставител)
ИздателствоСофия: "Кралица Маб" / Нов Български Университет, 2015
Бележки, ключови думи

70 години сякаш са достатъчно време да бъде аналитично осмислена дори най-конфликтната дата от новата българска история - 9 септември 1944. Поне усилията на част от академичната общност все по-ясно се насочват в такава посока - безпристрастно да инвентаризира и интерпретира сгъстеното време около Девети, което в медийната публичност продължава да изглежда разкъсано и разфокусирано между различните употреби на паметта. [...] В крайна сметка предадените за публикуване в настоящия сборник текстове се оказаха предимно и дори само литературоведски, по-точно - литературноисторически. Те за първи път у нас след 1989 г. изграждат плътна литературноисторическа картина на събитията от края на 1944 г., назовават процеси и явления, които трайно променят българската литература и култура, очертават конкретния драматичен избор, пред който са изправени редица писатели и литератори, конструират литературния образ на събитието Девети септември чрез анализи на архиви, художествени творби и публицистични текстове. [...]

--- От съставителя ---

ТемиКултура/Елити/Дисиденти, Идеология/Власт

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria