Българският комунизъм
Библиография
"Любовта при социализма: образци, образи, табута"
АвторДаниела Колева (съставител)
ИздателствоСофия: Издателство "Рива" / Център за академични изследвания, 2015
Бележки, ключови думи

Възможно ли е любовта при социализма да има някаква особена характеристика, отличаваща това чувство от неговите проявления в други исторически условия? Въпросът е всъщност за това как обществата моделират, оформят, насърчават или ограничават едни и други чувства, как допускат или изключват тяхното изразяване; как чувствата - или поне техните артикулации, които са достъпни за наблюдение - зависят от идеологиите на езика, културните практики, очакванията и моралните норми на съответната общност. Текстовете, събрани между кориците на тази книга, показват как усилията на комунистическия режим за директно "психологически инженерство" биват модифицирани и пренасочвани не само от пасивни съпротиви или бракониерски (в смисъла на Серто) тактики, но и от фактори вътре във системата. Авторите се интересуват от конкретните стратегии и от конкретните условия, които ги канализират или отклоняват от първоначалния им замисъл. Така "системата" се разпада на различни агенти със свои интереси и приоритети, които все пак заедно (във взаимодействие или в противодействие) създават сложната реалност на реалния социализъм и нееднозначното ситуиране на чувствата в нея.

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение

КОНСТРУИРАНЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ОБРАЗЦОВОСТ

 • Виолета Дечева - Любов и Драма: Драматургични и сценични парадигми
 • Надежда Александрова - Любовта и безстрашието в биографичните разкази за Ана Вентура
 • Биляна Раева - Любовта към предприятието и към професията в металургичен комбинат "Кремиковци"
 • Надежда Гълъгова - Море от любов. Разказите за/на Дончо и Юлия Папазова
ОБРАЗИ НА ЛЮБОВТА В ПОПУЛЯРНАТА КУЛТУРА
 • Галина Гончарова - Любовта към поета / поезията в писма и социалистическите мащаби на младата литературна звезда
 • Николай Вуков - Младежта и нейните "любовни трепети" при социализма: обявите за запознанства и читателските писма в сп. Младеж
 • Ивайло Александров - Любовният образ на жената в българската соцреклама: от публичното към интимно (сп. Отечество, 70-те - 80-те години на XX век)
ЕРОТИКА И СЕКС: МЕЖДУ СТИГМАТИЗАЦИЯТА И ЕВФЕМИЗАЦИЯТА
 • Бойко Пенчев - Национал-еротиката на социализма
 • Георги Господинов - Секс по време на социализъм: Хигиена, медицина и физкултура
 • Михаил Груев - Платената любов в България през 40-те - 60-те години на XX век
 • Вивиан Праматароф-Хамбургер - За незаконната и невъзможна любов
ПРАВО НА ЛЮБОВ И ТАЙНА: ДВА ПРОЧИТА НА ЕДИН КАЗУС
 • Дарин Тенев - Правото на тайна и субективацията (върху фрагмент на ученическия дневник от 1964 1965 г.)
 • Тодор Христов - Право на любов: Удвояването на държавната от партийната власт и тактиката на правата

ТемиЕжедневие/Общество/Памет, Идеология/Власт

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria