Българският комунизъм
Библиография
"Десталинизацията. Дилемата на едно противоречиво десетилетие"
АвторБойко Киряков, Галина Пиндикова, Мирослав Коев (съставители)
ИздателствоДА "Архиви" / КРДОПБГДСРСБНА, 2013
Бележки, ключови думи

Настоящият сборник е първото съвместно документално издание на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и Държавна агенция "Архиви". Той резултат от усилията на група експерти от двете институции. В него са включени най-значимите документи, открити в двата архива, свързани с темата за десталинизацията в България в периода 1953-1964 г.

Преобладаващата част от документите се публикува за първи път и маркират най-интересните събития и процеси, случили се в България, в десетилетието след смъртта на съветския диктатор Йосиф Сталин.

Вътрешнопартийните борби са разгледани през призмата на противоречията между отделни членове на ЦК на БКП в борбата за овладяване на властовите ресурси. В сборника е поставен акцент и върху възникването на опозиционни прояви в резултат от привидното отслабване на натиска от страна на партийното ръководство. Разкрит е процесът по постепенно връщане към част от елементите на култа към личността.

Проследени са процесите по реабилитацията и системното подновяване на репресиите. Обществените нагласи и настроения са представени посредством документите на преследваните - без значение дали са комунисти, безпартийни или определени за вражески елементи лица.

ТемиИдеология/Власт, Икономика/Политика/Лидери

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria