Българският комунизъм
Библиография
"Българският ХХ в. Колективна памет и национална идентичност"
Автор Сборник
ИздателствоСофия: Издателство "Гутенберг", 2013
Бележки, ключови думи

СЪДЪРЖАНИЕ

Ана Лулева. Увод
Ана Лулева. Работа на паметта за социализма. Локални репрезентации на националното
Яна Янчева. Спомените за колективизацията в българското село. Опит за реконструиране на миналото
Илияна Марчева. Публикуваните спомени като извор за паметта на българите за социализма
Ваня Стоянова. От индивидуалния спомен към колективната представа за миналото (Епохата на социализма в българското постсоциалистическо документално кино)
Иванка Петрова. Култура на паметта в съвременните автобиографични разкази
Надя Велчева. Някои спомени за социалистическия начин на живот. Социални и културни аспекти
Петър Петров. Публичните спомени за лагерите на Държавна сигурност (1941-1944 г.) през социализма като комуникативен акт и колективен текст
Валентина Васева. Аспекти на колективната памет във Видинско по време на социализма и в постсоциалистическия период
Радостина Шаренкова. „Овладяването на масите": музейните презентации на комунизма преди 1989 г.
Теодора Мешекова. Музей на Вапцаров или музейна експозиция за политическо и национално помирение?
Анни Кирилова. Документираната културна памет на социалистическия XX век/182
Мария Маркова. Паметта за храната и храненето
Евгения Троева. Свети места, памет и идентичност
Елена Петкова. „Носила съм панталони и чарлстони и всякакви, като ходя на работа, а в селото така си ходя". Техники на репрезентация в публичното и частното пространство на българките мюсюлманки
Мариянка Борисова. Лична и служебна идентичност в периода на социализма
Жоржета Назърска. Религия и комунизъм в България: устни свидетелства за религията, православната църква и личната религиозност през втората половина на XX в.
Милена Беновска-Събкова. Мъченици и герои: политика на паметта и преоткриване на православието в постсъветска Русия
Женя Пимпирева. Паметта за социализма в съвременния живот на бесарабските българи
Соня Средкова. Социалистически паметници в Бесарабия. (Символи на социализма в селищния център)
Валентина Шарланова. Манастирите от „Софийска Света Гора" - сакрални места на паметта
Кателина Салтирова-Павлова. Индивидуални спомени и колективни представи за Кръста в софийския квартал „Лозенец" и някои проблеми в неговото опазване
Галин Георгиев. „Загорците" - образи на локална културна памет и национална идентичност

ТемиИдеология/Власт, Ежедневие/Общество/Памет

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria