Българският комунизъм
Библиография
"Българският комунизъм: дебати и интерпретации"
АвторМихаил Груев, Диана Мишкова
ИздателствоСофия: ЦАИ / Издателство "Рива", 2013
Бележки, ключови думи

Настоящият сборник представя материалите от кръгла маса "Българският комунизъм - две десетилетия по-късно", посветена на състоянието на проучванията и обществената рефлексия върху комунистическия режим в България след неговия разпад.

Изданието съдържа както исторически, така и антропологически, социологически и културологични изследвания. На практика то до голяма степен отразява състоянието на проучванията по проблема и представлява развитие на научния дебат, оформил се на самата кръгла маса.

Сборникът очертава две различни фази, маркиращи началото на един по-общ исторически и обществен дебат за това как се мисли комунистическото минало и за формите на неговия живот в настоящото. Надеждата на участниците в този сборник обаче е, че такава дискусия предстои - не само в академичната колегия, но и в обществото ни като цяло.

ТемиИкономика/Политика/Лидери, Идеология/Власт, Емиграция/Опозиция/Репресии, Култура/Елити/Дисиденти, Малцинства/Субкултури, Ежедневие/Общество/Памет

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria