Българският комунизъм
Библиография
"Живот в чакалня"
АвторИван Славов
ИздателствоСофия: Аб Издателско ателие, 2013
Бележки, ключови думи

"Живот в чакалня" е заглавието, което проф. Иван Славов е избрал за своята мемоарна книга.

Първият том обхваща и родословието на професора. Освен това, този том е, така да се каже, история на неговия живот, преминал през три епохи - монархия, социализъм и демокрация. Хронологията на събитията се прецежда през призмата на последователните периоди - семейно обкръжение, училище, бригада, казарма; следване в Университета и завършване на философско образование; учителстване - четири години. След успешни конкурси и защити на дисертации следват катедрите на асистент, доцент, доктор на философските науки, професор по естетика и философия - винаги с активно научно, преподавателско и обществено-политическо присъствие.

Прави се анализ, както казва професорът, на психологията и типологията на философската общност в средата, в която е работил 35 години. "Специално внимание, пише проф. Славов, се отделя на т. н. "идеологически човек" - ключов момент, за да се установи имало ли е дисидентски прояви и как са се изявили дисидентите след падането на комунистическия режим."

Вторият том започва с главата "Риломанастирски размисли" - в Рилския манастир професорът много пъти се е уединявал, за да пише поредната си книга; интересен е разказът му за Куба, където на два пъти е бил изпращан да чете лекции и където превеждат на испански книгата му "Кичът". Главата "Моето посланичество" обхваща годините, прекарани в Братислава - професор Славов беше посланикна България в Словакия в периода 1994- 1999 година

Вторият том на мемоарната книга Живот в чакалня завършва с галерия от портрети. "Посветил съм с уважение пише професор Славов - портрети на мои известни приятели". Това са хора на действието като о. з. генерал Стоян СТОЯНОВ, о. з. кап. I ранг Цветан ПАПАЗОВ, първия демократично избран президент Желю ЖЕЛЕВ, архитект Игор ШАДРИН. Това са учените: проф. д-р Цеко ТОРБОВ, проф. д-р Исак ПАСИ, проф. д-р Моско МОСКОВ, акад. Кирил ВАСИЛЕВ, проф. Абрахам МОЛ, проф. Кирил ΊΈΜΚΟΒ, д-р Асен ИГНАТОВ, проф. Атанас СТОЙКОВ, доц. д-р Константин ПОПОВ; изкуствоведите: Петьр УВАЛИЕВ, Владимир СВИНТИЛА, Димитър АВРАМОВ, Юлиян ВУЧКОВ; литераторите критици и литературоведи: Константин КРЪСТОВ, Иван ПАУНОВСКИ, Стефан ПРОДЕВ, Иван ГРАДИНАРОВ, проф. Иван БЪРЗАКОВ; поетите Атанас ДАЛЧЕВ и Григор ЛЕНКОВ; певците и музикантите: Лили ИВАНОВА, Анджело МИХАХЛОВ (българин, живял и творил в Чехословакия), Хайгашот АГАСЯН. Незавършени са останали портретите на проф. д-р Кирил ПЕШЕВ и на скулптора Георги ЧАПКЪНОВ.

ТемиИдеология/Власт, Ежедневие/Общество/Памет

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria