Българският комунизъм
Библиография
"Българската православна църква под комунистическа власт (1944-1989)"
АвторИван Денев
ИздателствоСофия: Фондация за регионално развитие, 2012
Бележки, ключови думи

Предговор:

Предложеният тук труд „Българската православна църква под комунистическа власт" (1944-1989 г.) е третата част от един по-широко замислен проект за отношенията между Църквата и Държавата в комунистическа България за времето от 9.IX.1944 до 10.XI.1989 г.

Първата част от този проект („Комунистически диктат върху Българската православна църква - оперативно обслужване на православното духовенство от бившата Държавна сигурност (1944-1960 г.)", осъществихме още в 2006 г. според материала, който бяхме почерпили от АМВнР, ф. 10 на Дирекция на изповеданията и ф. 549 на Централния държавен архив. Част от този материал публикувахме във „Вестникът" през 2006-2007 г., макар и без бележки под черта. В процеса на работа в цитираните по-горе архиви, при по-благоприятни условия, по времето на външния министър Ивайло Калфин, можахме да разширим нашето изследване („Оперативни действия на комунистическата власт срещу служителите на БПЦ (1944-1989 г.)"), което осъществихме през 2008 г. Оперативно проучване на служителите на БПЦ по околии, според гражданското обслужване в държавата. По време на работа в архивите можахме да съберем много фактологичен материал по темата, който оформихме в предлаганата част III на нашето изследване - „БПЦ под комунистическа власт (1944-1989 г.)". Така постепенно се роди и идеята за IV-та част на нашия проект („Чеда на социализма") от 2011 г., който представлява документален материал.

При разработката на нашия проект дадохме преднина на документалния материал. По-малко място е отредено за нашите обобщения, преценки и изводи. Целта ни бе да дадем възможност на читателя сам да прецени, въз основа на предложения материал, какви са били взаимоотношенията между Църквата и Държавата в България по времето на социализма (комунизма) 1944-1989 г., когато Църквата бе почти изцяло подчинена на комунистическата власт, ръководена и направлявана от ЦК на БКП чрез Дирекцията на изповеданията.

Доколко сме успели в така поставената цел, ще каже безпристрастният читател. Ще бъдем дълбоко благодарни за всяка добронамерена критична бележка Дано Бог даде възможност и другите три части от така замисленият панорамен проект за отношението между Църквата и Държавата по времето на социализма и комунизма в България (1944-1989 г.) да бъдат отпечатани, за което очакваме спонсориране.

Проф. д-р Иван Денев

ТемиИкономика/Политика/Лидери, Идеология/Власт, Култура/Елити/Дисиденти

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria