Българският комунизъм
Библиография
"Принудителният труд в България (1941–1962). Спомени на свидетели"
АвторАна Лулева, Евгения Троева и Петър Петров
ИздателствоСофия: Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2012
Бележки, ключови думи

Темата се разработва за първи път в България. Изданието е двуезично - на български и немски език и се осъществява с подкрепата на германската Фондация "Памет, отговорност и бъдеще".

Книгата e посветена на паметта за принудителния труд в България – принуда, на която са били подлагани български граждани по времето на двата различни политически режима. Целта й е да покаже как писмените, устните, визуалните и ритуалните форми на предаване на спомените формират колективни (комуникативни) памети и идентичности. Изследвани са доминантните мотиви и образци на самопредставяне в спомените, институционалните и политическите актьори, участващи в конструирането на културите на памет и съответно общностите на памет, приписваните значения и промяната им във времето в различните контексти и политики на памет (социализъм и постсоциализъм).

--- От издателите ---

ТемиЕмиграция/Опозиция/Репресии, Ежедневие/Общество/Памет

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria