Българският комунизъм
Библиография

Категория: Периодични издания,   Автори започващи с: П
Гавраил Панчев
 
"Живков като идеолог на.... днешния ден"
 
в. "Век 21", 1994 | Брой: 8 (199)
Гавраил Панчев
 
"Залезът на истината"
 
в. "Литературен форум", 1993 | Брой: 40-41
Гавраил Панчев
 
"Комунизмът като комунизъм"
 
сп. Философски алтернативи, 1993 | Брой: 6
Гавраил Панчев
 
"Проблемите на БСП или тоталитарната държава"
 
в. "Век 21", 1995 | Брой: 38
Светлана Паунова
 
"Формирането на бъдещия социалистически гражданин (Опит върху ДПО 'Септемврийче')"
 
сп. "Социологически проблеми", 2003 | Брой: 1-2
Анастасия Пашова и Петър Воденичаров
 
"'Възродителният процес' и религиозната криптоидентичност на мюсюлмани от Благоевградски окръг"
 
сп. Балканистичен форум, 2010 | Брой: 1
Анастасия Пашова и Петър Воденичаров
 
"Публичното социалистическо погребение и религиозната интимност на смъртта при мюсюлмани от Западните Родопи"
 
сп. Балканистичен форум, 2011 | Брой: 3
Бойко Пенчев
 
"История на тоталитарната власт и грижа"
 
в-к "Литературен вестник", 2010 | Брой: 2 (20-26 януари)
Борис Попиванов
 
"Унгарски революционни бележки"
 
в-к "Култура", 2006 | Брой: 41 (2435)
Стефан Попов
 
"Първата социалистическа конституция от 1947 г."
 
сп. "Разум", 2003 | Брой: 4
Кристина Попова
 
"Приятел, който ще създаде от обикновеното дете септемврийче". Дружинните ръководител(к)и в идеологията и дейността на пионерската организация
 
В: "Детството при социализма...", (ред. Иван Еленков, Даниела Колева, Кристина Попова) Център за академични изследвания, 2009 | Брой: -
 
a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria